Hyppää sisältöön

Sikalatoimintojen laajennushanke Kauhavalla/uuden sikalan persutaminen Lapualla, Kauhava j Lapua

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman täydennys

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus
Hankkeessa suunnitellaan sikalatoiminnan laajentamista rakentamalla uusi sikalarakennus Kauhapork Oy:n nykyisen lihasikalan yhteyteen Kauhavan Alakylään (Hahtomaantie 629) tai rakentamalla uusi sikalakokonaisuus Lapualle Marjokallion – Tallinkehämäen alueelle. Sikalakokonaisuudessa on molemmissa vaihtoehdoissa enintään 9 900 lihasikapaikkaa. Toiminnassa syntyvä liete, noin 20 000 m³ vuodessa, sisältää n. 25 tonnia fosforia ja sen peltolevitykseen vaaditaan noin 1 000 ha peltoala.

Alkuperäinen arviointiohjelma, jossa sijoituspaikkavaihtoehtona oli Kauhavan Alakylä, valmistui 9.10.2006. Yhteysviranomaisen siitä antamassa lausunnossa 22.12.2006 todettiin, että YVA-menettelyssä saadun palautteen perusteella hankkeen jatkosuunnittelussa tulisi kartoittaa myös muita mahdollisia sijoituspaikkavaihtoehtoja. Kauhapork Oy on nyt esittänyt Lapuan sijoituspaikkavaihtoehtoa otettavaksi mukaan YVA-menettelyyn selostusvaiheessa.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • Nollavaihtoehto (VE 0): Kauhavan Alakylän lihasikalan toiminta säilyy nykyisellään. Sikalakokonaisuudessa on yhteensä noin 4 500 lihasikapaikkaa. Sikalat toimivat lietelantajärjestelmällä ja muodostuva lietelanta (n. 9 000 m3/a) varastoidaan lietesäiliöissä sikaloiden yhteydessä ja hyödynnetään käsittelemättömänä peltolannoitteena sopimusviljelytiloilla.
  • Vaihtoehto 1 (VE 1): Toteutetaan sikalatoiminnan laajennus rakentamalla uusi sikalarakennus nykyisten rakennusten yhteyteen kiinteistölle nro 233-401-8-349. Laajennuksen jälkeen sikalakokonaisuudessa on yhteensä enintään 9 900 lihasikapaikkaa. Sikalat toimivat lietelantajärjestelmällä ja muodostuva lietelanta (n. 20 000 m3/a) toimitetaan käsiteltäväksi perustettavaan biokaasulaitokseen noin 10-25 km:n etäisyydelle sikalasta.
  • VE 1:n alavaihtoehto (VE 1a): Lietelanta käsitellään tilalla fysikaalis-kemiallisella menetelmällä siten, että raakalietteestä erotetaan kiintoainesta, joka toimitetaan käsiteltäväksi perustettavaan biokaasulaitokseen. Jäljelle jäävä nestejae varastoidaan lietesäiliöissä sikaloiden yhteydessä ja hyödynnetään peltolannoitteena.
  • Vaihtoehto 2 (VE 2): Toteutetaan VE 1 mukainen sikalatoiminnan laajennus, mutta siten, että muodostuva lietelanta käsitellään tilan yhteyteen rakennettavassa tilakohtaisessa biokaasulaitoksessa, joka mitoitetaan käsittelemään tilan omat lietteet (n. 20 000 m3/a) ja 10 000 m3 muuta orgaanista materiaalia, kuten peltobiomassaa tai lähiseudun muita orgaanisia lietteitä.
  • Vaihtoehto 3 (VE 3): Toteutetaan uusi sikalahanke Lapuan kaupungin alueella kiinteistölle nro 408-404-118-13. Sikalakokonaisuudessa on enintään 9 900 lihasikapaikkaa. Sikalalaajennukset voidaan toteuttaa vaiheittain, esimerkiksi 3 000 lihasian yksikkö kerrallaan. Sikalat toimivat lietelantajärjestelmällä ja muodostuva lietelanta (n. 20 000 m3/a) toimitetaan käsiteltäväksi perustettavaan biokaasulaitokseen n. 10-25 km:n etäisyydelle sikalasta.
  • VE 3:n alavaihtoehto (VE 3a): Lietelanta käsitellään tilalla fysikaalis-kemiallisella menetelmällä siten, että raakalietteestä erotetaan kiintoainesta, joka toimitetaan käsiteltäväksi perustettavaan biokaasulaitokseen. Jäljelle jäävä nestejae varastoidaan lietesäiliöissä sikaloiden yhteydessä ja hyödynnetään peltolannoitteena.
  • Vaihtoehto 4 (VE 4): Toteutetaan VE 3 mukainen sikalatoiminnan laajennus, mutta siten, että muodostuva lietelanta käsitellään tilan yhteyteen rakennettavassa tilakohtaisessa biokaasulaitoksessa, joka mitoitetaan käsittelemään tilan omat lietteet (n. 20 000 m3/a) ja 10 000 m3 muuta orgaanista materiaalia, kuten peltobiomassaa tai lähiseudun muita orgaanisia lietteitä.
Julkaistu 9.10.2006 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 13.58