Sotkamo Silver Oy:n Hopeakaivos, Sotkamo

Hankkeen kuvaus

Sotkamo Silver Oy:n hankkeessa selvitetään louhintamäärän kasvattamisen ja uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottamisen vaikutukset. Hankkeeseen sisältyy louhintamäärän kasvattaminen, maanalaisen kaivoksen syventäminen, esirikastuksen käyttöönotto sekä sivukivialueen laajentaminen. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan kaivoksen puhdistetuille ylijäämävesille nykyiseen lupaan nähden vaihtoehtoisia purkureittejä ylijäämävesien aiheuttamien ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 16.4.2013 Hopeakaivokselle ympäristö- ja vesitalousluvan sekä toiminnanaloittamisluvan ja töidenaloittamisluvan (nro 33/2013/1). Yhtiön tavoitteena on käynnistää kaivostoiminta ja päästä voimassa olevan ympäristöluvan mukaiseen täyteen tuotantoon vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0, voimassa olevan ympäristöluvan mukainen toiminta:

Voimassa olevan ympäristöluvan nro 33/2013/1 (16.4.2013) mukaisessa toiminnassa kokonaislouhintamäärä, sisältäen malmin, sivukiven ja tarvekiven louhinnan, on enimmillään 500 000 tonnia vuodessa. Kaivoksen kaivannaisjätealueet ovat ympäristöluvan mukaiset. Tunnetuilla malmivaroilla kaivoksen toiminta-aika on 6 vuotta. Kaivoksen ylijäämävedet johdetaan käsittelyn jälkeen Koivupuroon ympäristöluvan mukaisesti.

Vaihtoehto 1a, uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönotto:

Kokonaislouhintamäärä sisältäen malmin, sivukiven ja tarvekiven louhinnan on enimmillään 1,8 miljoonaa tonnia vuodessa ja keskimäärin 1,0 – 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa. Toiminnassa hyödynnetään esirikastusta ennen malmin syöttämistä rikastamon jauhatusmyllyyn. Vaihtoehtoon sisältyy myös sivukivialueen ja marginaalimalmialueen laajennus. Rikastamon kapasiteetti voi nousta enimmillään 600 000 tonniin vuodessa. Ylijäämävedet johdetaan Koivupuroon ja vesien osalta tarkastellaan eri pitoisuus- ja kuormitustasoja.

Vaihtoehto 1b, uuden materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönotto sekä uusi purkureitti ylijäämävesille:

Toiminta vastaa muuten vaihtoehtoa VE 1a, mutta kaivoksen ylijäämävedet johdetaan käsittelyn jälkeen osittain tai kokonaan uudelle purkureitille Tipasjärven Olkilahteen. Ylijäämävesien osalta tarkastellaan eri pitoisuus- ja kuormitustasoja.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 26.4. - 7.6.2017 seuraavissa paikoissa:

  • Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4
  • Sotkamon kunnanvirasto, Markkinatie 1

Arviointiohjelmasta oli mahdollista esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 7.6.2017 mennessä.

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin torstaina 11.5.2017.

Arviointiselostus

Arviointiselostus on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 1.3.–30.4.2018 seuraavissa paikoissa:

  • Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4
  • Sotkamon kunnanvirasto, Markkinatie 1

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 30.4.2018 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4.

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona (viikonpäivä korjattu 14.3.2018) 11.4.2018  klo 17  alkaen Kylätalo Tipsakassa (Tipasojantie 71, 88600 Sotkamo). Tilaisuus on kaikille avoin.

 

Julkaistu 25.4.2017 klo 10.03, päivitetty 21.12.2020 klo 10.27

Julkaisija: