Hyppää sisältöön

Storbötet tuulivoimapuisto, Uusikaarlepyy ja Vöyri

Hankkeen kuvaus

PROKON Wind Energy Finland Oy:n tuulivoimapuistoalue sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Oravaisista itään Vöyrin kunnan ja Uudenkaarlepyyn kaupungin rajalla. Etäisyys Uuteenkaarlepyyhyn on noin 22 kilometriä. Tuulivoimapuisto koostuisi enimmillään 32 tuulivoimalasta. Käytettävän tuulivoimalatyypin yksikköteho on 3 MW, jolloin tuulivoimapuiston yhteenlaskettu teho olisi enimmillään noin 100 MW. Tuulivoimalat koostuvat noin 142 metriä korkeasta lieriömäisestä tornista, konehuoneesta ja kolmilapaisesta roottorista, jonka halkaisija on 117 metriä. Sähkönsiirrosta tuulivoimapuistosta arviointiohjelmassa esitetään kolme eri vaihtoehtoa.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kolmea toteutusvaihtoehtoa, joissa vaihtelevat tuulivoimaloiden määrä, tuulivoimapuiston sijainti ja voimalinjojen sijainti. YVA:ssa toteutusvaihtoehtoja tullaan vertailemaan niistä aiheuttavien vaikutusten osalta keskenään. Toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan lisäksi nollavaihtoehtoon eli tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta.

  • Vaihtoehto 1: Tuulivoimapuisto Uudenkaarlepyyn alueella. Vaihtoehdossa 1 tuulivoimapuisto sijoitetaan kokonaan Uudenkaarlepyyn kaupungin alueelle. Storbötetin tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan noin 25 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 75 MW. Sähkönsiirto toteutetaan vaihtoehdon A tai C mukaan.
  • Vaihtoehto 2: Tuulivoimapuisto Vöyrin alueella.  Vaihtoehdossa 2 tuulivoimapuisto sijoitetaan kokonaan Vöyrin kunnan alueelle. Storbötetin tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan noin 7 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 21 MW. Sähkönsiirto toteutetaan vaihtoehdon B mukaan.
  • Vaihtoehto 3: Tuulivoimapuisto Uudenkaarlepyyn ja Vöyrin alueella. Vaihtoehdossa 3 tuulivoimapuisto käsittää sekä Uudenkaarlepyyn että Vöyrin tuulivoimapuistoalueet. Alueelle sijoitetaan yhteensä 32 tuulivoimalaa, joiden sijoittelu vastaa vaihtoehtoja 1 ja 2 yhdessä. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti on noin 100 MW. Sähkönsiirto toteutetaan vaihtoehdon A tai C mukaan.
  • Vaihtoehto 0: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä toteutetaan muilla keinoilla.
  • Sähkönsiirtovaihtoehdot A, B ja C. Sähkönsiirtovaihtoehdot A ja C mahdollistavat tuulivoimapuiston vaihtoehdoissa 1 ja 3 tuotettavan sähkön siirtämisen sähkönjakeluverkkoon. Sähkönsiirtovaihtoehto B on suunniteltu tuulivoimapuistovaihtoehtoa 2 varten. Kaikissa sähkönsiirtovaihtoehdoissa puisto liitetään olemassa olevaan 110 kilovoltin (kV) voimalinjaan (Tuovila–Kojola), joka kulkee koillislounaissuunnassa noin 4,6 kilometrin etäisyydellä hankealueen länsipuolella. Tuulivoimapuistosta olemassa olevaan voimalinjaan rakennettavan uuden 110 kilovoltin (kV) ilmajohdon reitti poikkeaa toisistaan eri sähkönsiirtovaihtoehdoissa.

Arviointiohjelma

Liitteet

Arviointiselostus

Liitteet

Julkaistu 4.7.2013 klo 0.00, päivitetty 27.5.2019 klo 14.39