Hyppää sisältöön

Turkistuotannon yhteistoiminta-alueet Evijärvellä ja Kortesjärvellä

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on perustaa kaksi yhteistarhausaluetta, joilla pystytään kustannustehokkaasti kasvattamaan turkiseläimiä nykyaikaisella tekniikalla. Hankealueina ovat Evijärvellä sijaitseva noin 57 hehtaarin suuruinen Pulleejinkankaan alue sekä Kortesjärvellä sijaitseva vastaavankokoinen Hurupakan alue.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

Toteuttamisvaihtoehto

Evijärven Pulleejinkankaan alueelle on suunnitteilla korkeintaan 25.000 jm varjotaloa 9.600 siitoskettunaaraalle. Nahkatuotanto tulee olemaan noin 50.000 kpl vuodessa ja toiminnasta syntyvä lantamäärä kuivikkeineen noin 4.800 m³ vuodessa.

Kortesjärven Hurupakan alueelle on suunnitteilla korkeintaan 20.500 jm varjotaloa 7.700 siitoskettunaaraalle. Nahkatuotanto tulee olemaan noin 38.500 kpl vuodessa ja lantamäärä kuivikkeineen noin 3.850 m³ vuodessa. Alueella sijaitsee lisäksi olemassa oleva kettutarha, jossa on noin 4.000 siitosnaaraskettua.

Molempien yksiköiden alueille rakennetaan myös huolto- ja nahkontatiloja sekä rehun vastaanotto- ja säilytystiloja. Toteuttamisvaihtoehdon yhteydessä tarkastellaan seuraavia teknisiä ratkaisuja:

Alustavaihtoehdot

  • HDPE-kalvo, tiivisbetonialustat, tiivisasfaltoidut lannanalustat, kuitubetoniset lantalaatikot, ohjauspellit ja lantakourut sekä HDPE-kalvo ja turvekasetit.

Lannankäsittelyvaihtoehdot

  • lanta kuljetetaan Evijärven Kompostointilantalinkki osuuskunnan kompostointikentälle käsiteltäväksi
  • lanta kompostoidaan alueella
  • muut mahdolliset käsittelyvaihtoehdot (mm. lannan hyödyntäminen energiantuotannossa).

 Nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta ja turkiseläinten kasvatus jatkuu olemassa olevissa yrityksissä nykytasolla 31.12.2010 saakka.

Julkaistu 30.10.2006 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 13.47