Tuulivoimapuisto Juthskogen, Maalahti

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Tuulivoimapuisto Juthskogen, Maalahti sijaitsee Juthskogenin alueella, noin kymmenen kilometriä Maalahden keskustasta kaakkoon valtatie 8:n ja sen länsipuolella kulkevan Ribäcksvägenin välisellä alueella.

Hankkeen vaihtoehtot

  • Vaihtoehto 0: hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1: hankealueelle rakennetaan 20 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja tornin korkeus noin 200 metriä. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on noin 160 MW yksittäisen tuulivoimalan tehon ollessa 7–8 MW.
  • Vaihtoehto 2: hankealueelle rakennetaan 26 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 275 metriä, roottorin halkaisija noin 162 metriä ja tornin korkeus noin 194 metriä. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on noin 160 MW yksittäisen tuulivoimalan tehon ollessa 6-7 MW.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

  • S1: Hankkeen verkkoliitäntäpiste sijaitsee Tuovilan sähköasemalla. Sähköverkon rakennus- ja muutostöitä tehdään yhteensä noin 23 kilometrin matkalla.
  • S2: Hankkeen verkkoliitäntäpiste on Fingridin johtokäytävän varrelle rakennettava sähköasema. Sähköverkon rakennus- ja muutostöitä tehdään yhteensä noin 8 kilometrin matkalla.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Liitteet

Arviointiohjelman paperiversio on 25.2.-7.4.2020 luettavissa:

  • Maalahden kunnassa, Malminkatu 5, Maalahti
  • Maalahden kunnan kirjastossa, Malminkatu 5, Maalahti

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta ja kunnassa samanaikaisesti vireillä olevaa tuulivoimapuiston yleiskaavaluonnosta
koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään torstaina 19.3.2020 klo 18.00 osoitteessa Solhem, Viaksentie 95, 66140 Övermalax.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään
17.4.2020 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

 

 

Julkaistu 29.5.2019 klo 10.21, päivitetty 25.2.2020 klo 10.55