Valtatie 5 parantaminen välillä Nuutilanmäki - Vehmaa, Juva

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Liikennevirasto ovat laatimassa valtatie 5 välille Nuutilanmäki - Vehmaa tiesuunnitelman muutosta, tieosuus sijaitsee kokonaisuudessaan Juvan kunnan alueella. Hankkeen yhteydessä suoritetaan YVA-lain mukainen arviointi hankkeen ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Arvioitavat vaihtoehdot ovat VE0, VE1 ja VE2.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut Etelä-Savon ELY-keskukseen 27.4.2018.

Arviointiohjelma Vt5 Nuutilanmäki-Vehmaa, Juva (pdf 26,5 Mt)

VE0 yleiskartta 1 (pdf 1,6 Mt)

VE0 yleiskartta 2 (pdf 1,8 Mt)

VE1 yleiskartta 1 (pdf 1,6 Mt)

VE1 yleiskartta 2 (pdf 1,9 Mt)

VE2 yleiskartta 1 (pdf 1,7 Mt)

VE2 yleiskartta 2 (pdf 2 Mt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf 24 kt)

Nähtävillä

Arviointiohjelma on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 14.5. - 13.6.2018 Juvan kunnantalolla (Juvantie 13, 51900 Juva).

Yleisötilaisuus pidetään Juvan kunnantalolla 17.5.2018 klo 16.00 alkaen.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittavat vaihtoehdot ovat:

VE0; Nykyinen tie pysyy ennallaan, vain vähäisiä kunnostustoimenpiteitä. Valtatie jää edelleen pääosin yksiajorataiseksi (poikkileikkaus 1+1) ja liittymät tasoliittymiksi.

VE1; Tie rakennetaan vuonna 2012 hyväksytyn tiesuunnitelman mukaiseksi. Toimenpiteinä yksittäisiä ohituskaista- ja keskikaidevarauksia, mm. kolme nykyistä ohituskaistaa muutetaan keskikaiteellisiksi. Kurkisuon kohdalle eritasoliittymä, Hatsolan ja Kettulan risteysalueille muutoksia. Valtatien poikkileikkaus säilyy pääosin ennallaan eli pääosin yksiajorataisena.

VE2; Tie rakennetaan pääosin keskikaiteellisena ja 4-kaistaisena (poikkileikkaus 2+2) laatutasoltaan samantasoisena kuin jo rakenteilla oleva tieosuus Tuppurala - Nuutilanmäki. Tie sijoittuu pääosin entiselle linjaukselle, uutta linjausta on noin 3 kilometrin osuus Nuutilanmäen ja Kilpolan välillä. Pystygeometriaa parannetaan koko suunnitteluvälillä. Kurkisuon eritasoliittymä siirtyy VE1:n mukaisesta paikasta pohjoisemmaksi (Pöllän eritasoliittymäksi), myös Kilpolaan ja Hatsolaan rakennetaan eritasoliittymät. Nuutilanmäki - Vehmaa välille on suunniteltu uusi rinnakkaistie valtatien itäpuolelle.

Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomaisen lausunto 2.7.2018 (pdf 152 kt)

Arviointiselostus

Arviointiselostus on saapunut Etelä-Savon ELY-keskukseen 28.9.2018.

Arviointiselostus Nuutilanmäki - Vehmaa, alkuosa (pdf 55 Mt)

Arviointiselostus Nuutilanmäki - Vehmaa, loppuosa (pdf 60 Mt)

Arviointiselostus Nuutilanmäki - Vehmaa, liite 11 (pdf 28 Mt)

Arviointiselostus Nuutilanmäki - Vehmaa, liite 12 (pdf 2,5 Mt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf 23 kt)

Nähtävillä

Arviointiselostus on nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 22.10. - 21.11.2018 Juvan kunnantalolla (Juvantie 13, Juva).

Hankkeen vaihtoehdot

VE0; Nykyinen tie pysyy ennallaan, vain vähäisiä kunnostustoimenpiteitä. Valtatie jää edelleen pääosin yksiajorataiseksi (poikkileikkaus 1+1) ja liittymät tasoliittymiksi.

VE1; Tie rakennetaan vuonna 2012 hyväksytyn tiesuunnitelman mukaiseksi. Toimenpiteinä yksittäisiä ohituskaista- ja keskikaidevarauksia, mm. kolme nykyistä ohituskaistaa muutetaan keskikaiteellisiksi. Kurkisuon kohdalle eritasoliittymä, Hatsolan ja Kettulan risteysalueille muutoksia. Valtatien poikkileikkaus säilyy pääosin ennallaan eli pääosin yksiajorataisena.

VE2; Tie rakennetaan pääosin keskikaiteellisena ja 4-kaistaisena (poikkileikkaus 2+2) laatutasoltaan samantasoisena kuin jo rakenteilla oleva tieosuus Tuppurala - Nuutilanmäki. Tie sijoittuu pääosin entiselle linjaukselle, uutta linjausta on noin 3 kilometrin osuus Nuutilanmäen ja Kilpolan välillä. Pystygeometriaa parannetaan koko suunnitteluvälillä. Kurkisuon eritasoliittymä siirtyy VE1:n mukaisesta paikasta pohjoisemmaksi (Pöllän eritasoliittymäksi), myös Kilpolaan ja Hatsolaan rakennetaan eritasoliittymät. Nuutilanmäki - Vehmaa välille on suunniteltu uusi rinnakkaistie valtatien itäpuolelle.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 10.12.2018 (pdf 5583 kt)
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, Liitteet 10.12.2018 (pdf 1757 kt)

Julkaistu 8.5.2018 klo 11.12, päivitetty 26.2.2019 klo 8.41