Valtatie 8 parantaminen välillä Rauma - Eurajoki

Hankkeen tavoitteena on kehittää valtatietä 8 välillä Rauma-Eurajoki siten, että parannetaan valtatietä sekä liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta erityisesti Rauman seudulla. Valtatiellä 8 kulkee paljon raskaita kuljetuksia. Tiellä kulkee myös paikallista liikennettä, jolla on yhteyspuutteita rinnakkaistiestön osalta. Myös alueen kehittyvä maankäyttö tarvitsee tuekseen sujuvia liikenneyhteyksiä. Valtatien 8 parantaminen sisältyy maakunnan tavoitteisiin Satakunnan maakuntakaavan mukaisesti.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0+ (VE0+) Valtatie 8 säilyy ennallaan ja siihen suunnitellaan vähäisiä parantamistoimenpiteitä.

Vaihtoehto 1 (VE 1) Nykyinen valtatie 8 on jatkuva ohituskaistatie (2+1). Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan ja Luostarinkylän eritasoliittymä säilyy nykyisellään. Nopeustaso valtatiellä on ohituskaistaosuuksilla 100 km/h sekä Rauman pohjoisen eritasoliittymän ja tasoliittymien kohdalla 80 km/h.

Vaihtoehto 2 (VE2) Nykyinen valtatie 8 parannetaan nelikaistaiseksi (2+2) väyläksi. Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan ja Olkiluodontien kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä. Valtatiellä ei sallita tasoliittymiä ja hidas liikenne valtatiellä kielletään. Valtatien viereen toteutetaan rinnakkaistieyhteydet. Valtatien suunnittelunopeus on 100 km/h.

Vaihtoehto 3 (VE 3) Nykyinen valtatie 8 parannetaan nelikaistaiseksi (2+2) väyläksi Sorkanmaantien liittymään saakka, josta eteenpäin Sorkanmaantien pohjoispuolella valtatie parannetaan uuteen maastokäytävään. Rauman pohjoinen eritasoliittymä parannetaan ja Olkiluodontien kohdalle toteutetaan uusi eritasoliittymä. Valtatiellä ei sallita tasoliittymiä ja hidas liikenne valtatiellä kielletään. Valtatien viereen toteutetaan rinnakkaistieyhteydet. Valtatien suunnittelunopeus on 100 km/h.

Vaihtoehto 0 (VE 0) YVA-menettelyn vertailuvaihtoehto ja siinä kuvataan tilanne, jossa tiehankkeen vaihtoehdoista (VE0+, VE1, VE2 tai VE3) yksikään ei toteudu. 

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa torstaina 12.5.2022 Eurajoen kunnantalolla. 

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään maanantaina 2.6.2022 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Arviointiselostus

(Täydennetään myöhemmin)

  • Valtatie 8 parantaminen Rauma - Eurajoki YVA-selostus 
  • Kuulutus VT 8 Rauma-Eurajoki YVA-selostus 
  • Lausuntopyyntö VT 8 Rauma-Eurajoki YVA-selostus 
  • Kuulutus- ja lausuntopyyntö VT 8 Rauma-Eurajoki YVA-selostus 
  • Mielipidelomake VT 8 Rauma-Eurajoki YVA-selostus 
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä VT 8 Rauma-Eurajoki

Tämän hankesivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/vt8raumaEurajokiYVA

Julkaistu 8.4.2022 klo 16.41, päivitetty 29.6.2022 klo 10.51

Aihealue: