Hyppää sisältöön

Valtatien 8 parantaminen välillä Kotiranta - Stormossen, Vaasa, Mustasaari

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus:
Valtatie 8 on Vaasan kaupunkiseudun merkittävimpiä tieyhteyksiä. Tarkasteltava tieosuus kulkee Vaasan Kotirannan sekä Mustasaaren Stormossenin alueen välillä. Se palvelee sekä pitkämatkaista ohikulkuliikennettä että seudun maankäyttöä ja elinkeinoelämää. Tieosuus on noin 7 km pitkä. Liikenneturvallisuus on tiejakson suurin ongelma, myös mm. tien suhteellinen kapeus, liikenteen sujuvuus ja maankäytön tarpeet. Liikennemäärä on 8 000-13 500 ajon./vrk (KVL 2004). Tiejaksolla on vuosina 2000-2004 sattunut keskimäärin 4,2 henkilövahinko- onnettomuutta vuodessa ja ne ovat kasautuneet tasoliittymiin. Hankkeen tavoitteena on toimiva liikenneratkaisu.

Ohikulkutiehanke on ollut tiehallinnon ohjelmissa yli kymmenen vuotta. Tiesuunnitelman lainvoimaisuus päättyi vuonna 2005. Sen vanhentumisen johdosta suunnittelu aloitetaan uudestaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. 

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • VE 0- hankkeen toteuttamatta jättäminen, toimii arvioinnin vertailuvaihtoehtona eikä edellytä varsinaista suunnittelua
  • VE 0+ nykyisen tiestön pienet parantamistoimenpiteet
  • VE 1 nykyisen tien parantaminen nykyisessä tiekäytävässä
  • VE 2 ohikulkutie. Lähtökohtana on aikaisemmassa tiesuunnitelmassa esitetty ratkaisu.
Julkaistu 1.11.2006 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 13.47