Hyppää sisältöön

Varpusuon turvetuotantohanke, Utajärvi

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on aloittaa energia- ja ympäristöturpeen tuotanto Utajärven kunnassa sijaitsevalla Varpusuolla. Hankealue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, Utajärven kunnan alueella. Etäisyys Kajaaniin on noin 120 km ja Ouluun noin 140 km.

Varpusuolla on tarkoitus tuottaa turvetta sekä teollisuuden että yhdyskuntien käyttöön. Energiaturve käytetään Pohjois-Pohjanmaan energiantuotantolaitosten polttoaineena. Tuotettava ympäristöturve toimitetaan kuivikkeeksi, kompostointiin, lietteiden imeytykseen sekä maanparannukseen.

Varpusuo sijaitsee Utosjoen valuma-alueella. Kuivatusvedet virtaavat Saukko-ojaa myöten Utosjokeen ja edelleen Oulujokeen. Toteuttamisvaihtoehtoina tarkastellaan vesienkäsittelyä koskien erilaisia vaihtoehtoja, jotka ovat:

0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto 1: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella, vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikana pintavalutus.
Vaihtoehto 2: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella, vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus.
Vaihtoehto 3: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella, vesienkäsittelymenetelmänä sulan maan aikana kemiallinen käsittely.

 

 

Julkaistu 20.1.2010 klo 0.00, päivitetty 17.11.2015 klo 11.03