Asumisoikeusasunnon hakeminen

Valtion tukeman asumisoikeusasunnon hakijan on täytettävä tietyt hakuehdot. Muulla rahoituksella rakennetun talon omistaja päättää asukasvalinnastaan.

Kuka voi saada asumisoikeusasunnon?

  • Valtion lainoittaman tai korkotukeman asumisoikeusasunnon saajan on hakemusta jätettäessä oltava vähintään 18-vuotias. Erityisryhmälle tarkoitetussa talossa ikäraja voi kuitenkin olla korkeampi.
  • Hakijalta edellytetään, ettei hän hyväksymishetkellä omista hakualueella kohtuullisen asumistason mukaista omistusasuntoa eikä hänellä ole riittäviä varoja sellaisen hankkimiseen tai asuntonsa korjaamiseen tällaiseksi.
  • Asumisoikeusasunnon tarve-ehto ei koske yli 55-vuotiaita hakijoita. Myöskään asumisoikeusasunnosta toiseen vaihtavalta tai asumisoikeusasuntojaan keskenään vaihtavilta ei tämän ehdon täyttämistä vaadita.

Jos ehdot täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan kyseisessä haussa asumisoikeusasuntoon hyväksyä muukin hakija.

Muulla rahoituksella rakennetun talon omistaja päättää asukasvalinnastaan. Talonomistajalla on myös oikeus noudattaa osittain tai kokonaan samaa hakumenettelyä kuin on voimassa haettaessa asuntoa valtion tukemasta tuotannosta.

Asumisoikeusasuntoja voidaan tuottaa myös erityisryhmille, jolloin hakijan on täytettävä erityisryhmälle asetetut edellytykset.

Jos vuokratalo muutetaan asumisoikeustaloksi, on 18-vuotiaalla jo huoneistossa asuvalla vuokralaisella tai hänen perheenjäsenellään etuoikeus saada huoneiston asumisoikeus itselleen, vaikka hän ei täyttäisikään asunnon saamisen edellytyksiä. Myöhemmät asumisoikeuden haltijat valitaan normaalisti.

Miten asumisoikeusasuntoa haetaan?

  • Valtion tukeman asumisoikeusasunnon saamiseksi on haettava hakualueen kunnalta järjestysnumero. Lisäksi tulee ilmoittautua sille talonomistajalle, jonka omistamasta talosta asumisoikeusasuntoa haetaan sekä yksilöidä halutun asunnon ominaisuudet. Asumisoikeusasuntoa voi hakea usealta talonomistajalta, ja tarvittaessa hakija voi peruuttaa hakemuksensa tai muuttaa sitä.
  •  Kunnalta saatu järjestysnumero ilmaisee hakijan aseman muiden samasta asunnosta kiinnostuneiden hakijoiden joukossa siten, että pienin järjestysnumero voittaa.
  • Kunta hyväksyy asumisoikeuden saajat järjestysnumeroiden osoittamassa etusijajärjestyksessä. Hyväksyntä voidaan antaa myös ehdollisena, jolloin hakijan on asetetussa määräajassa täytettävä hyväksymiselle asetetut ehdot.

Asukkaat asumisoikeusyhdistysten omistamiin taloihin valitaan kuten muutkin asumisoikeuden haltijat. Asumisoikeusyhdistyksen rakennuttamaa asuntoa hakiessaan hakijan ei tarvitse kuulua asumisoikeusyhdistykseen, mutta tulee sen jäseneksi tehdessään asumisoikeussopimuksen. Yhdistykseen kannattaa kuitenkin liittyä aiemmin, jos haluaa olla mukana vaikuttamassa alueen ja talon sekä asunnon suunnitteluun.

Asumisoikeusasuntojen hakuajoista saa tietoa lehdistä, asumisoikeustalojen omistajilta ja kunnista.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, ympäristöministeriö, p. 040 590 8089, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 15.7.2019 klo 10.17, päivitetty 15.7.2019 klo 10.16