Monipuoliset asumisratkaisut

Esteettömyys asuinalueella
Kuva: Janne Ulvinen, YHA-Kuvapankki

Asumiseen erilaisia vaihtoehtoja

Ikääntyneiden asumisratkaisujen tarve ja toteutus -selvityksen mukaan valtaosa ikääntyneistä haluaa tulevaisuudessa asua kerrostalossa, palveluiden lähellä. He toivovat asumiselta vaivattomuutta, esteettömyyttä, kaikenikäisten seuraa ja yhteisöllisyyttä. Tulevaisuudessa yhä useampi ikääntynyt asuu yksin. Siksi korostetaan asuntotuotantoa, jossa kaikenikäiset ihmiset voivat asua yhdessä. Monessa kunnassa ikääntyneiden asumistarpeet ratkaistaan edistämällä esteettömyyttä nykyisessä asuntokannassa. Esteettömyyttä ja saavutettavuutta tulee tarkastella asuntoa tai rakennusta laajemmin. Sen tulee ulottua koko asuinympäristöön, mikä näkyy myös pääsyssä palveluihin. Korjausrakentamista on edistettävä, jotta nykyinen asuntokanta on jatkossa sopiva mahdollisimman monelle asukkaalle.

Asumisen yhteisöllisyys

Yhteisöllisellä asuinalueella on kaikenikäisten kansalaisten hyvä asua. Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus – ASUVA -hankkeessa kartoitettiin kotimaisia ja kansainvälisiä keinoja asumisen yhteisöllisyyden parantamiseksi. Tulosten mukaan yhteisöllinen toiminta edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä. Se lisää sosiaalisia kontakteja ja helpottaa vastavuoroista auttamista sekä vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta. Onnistuneet toimintamallit ovat asukaslähtöisiä ja perustuvat asukkaiden, järjestöjen, kuntatoimijoiden ja palveluntuottajien yhteistyöhön. Esteettömät ja turvalliset asuinympäristöt sekä monimuotoiset yhteiset sisä- ja ulkotilat edistävät yhteisöllisyyttä.

Ikääntyneen väestön asumista voidaan tukea asuntokannan korjaamisen lisäksi myös arjen sujumista tukevilla palveluilla. Palveluita on tärkeää tarkastella  laajemmin kuin pelkästään hoivapalvelujen näkökulmasta.

Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiselle on kasvavaa tarvetta. Esimerkiksi ikääntyneiden asumiseen liittyvää kiinteistöhuollon palveluliiketoiminta on vielä vähäistä. Artikkeli aiheesta Suomen Kiinteistölehdessä:

Ikäteknologiaa kotona asumisen tueksi

Ikäteknologia tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia kotona asumisen tueksi. Ikäteknologialla tarkoitetaan tietoteknisiä ja teknisiä ratkaisuja, joilla ylläpidetään tai parannetaan ikääntyvän elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Teknologiaa hyödyntämällä voidaan tukea arjessa selviämistä ja tuottaa turvallisuutta ikääntyneelle ja hänen omaisilleen.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa  toteutettiin selvitys kansainvälisistä ikääntyneiden kotona asumista tukevista älyteknologiaan perustuvista ratkaisuista ja uusista innovaatioista. Se tuotti tietoa ja näkökulmia siihen, miten kansallisella tasolla voidaan edistää teknologiaratkaisujen hyödyntämistä ja käyttöä ikääntyneiden kotona asumisen tukena. Selvityksen kohdemaita olivat Suomen lisäksi Japani, Yhdysvallat, Hollanti ja Tanska.

Valli Ry:n Ikäteknologiakeskuksen yhteistyössä Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kanssa tuottamista opaskirjoista löytyy tietoa ns. arkiteknologiasta sekä ikäteknologiaan liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta:

Vapaaehtoistyö ikääntyneiden kotona asumisen tukena

Ikäinstituutti ja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma tuottivat portaalina toimivan vapaaehtoistyön verkkosivuston. Se esittelee järjestöjen ja muiden tahojen tarjoamia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön ikääntyneiden asumisen parissa.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma  ja Valtaa vanhuus -verkoston järjestöt toteuttivat vinkkivihkon vanhusneuvostoille vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ikääntyneiden asumisen tukemiseksi.

Julkaistu 5.9.2019 klo 9.26, päivitetty 10.11.2021 klo 14.53