Aluesuunnitteluyhteistyö Itämeren alueella

kiisloja merenrantakalliolla
Etelänkiisloja Gotlannissa © Riku Lumiaro, YHA-kuvapankki

VASAB (Visions and Strategies around the Baltic Sea) on 11 Itämeren maan aluesuuunnittelusta ja aluekehityksestä vastaavien ministereiden yhteistyöelin, ministerikonferenssi. VASABin työtä ohjaa maiden ministeriöiden virkamiehistä koostuva komitea ja sen sihteeristö sijaitsee Riikassa. VASAB kuuluu Itämeren maiden neuvoston CBSS (Council of the Baltic Sea States) yhteistyöverkostoon.

VASAB laatii aluesuunnittelun ja aluekehityksen kehityskuvia, kehittää ja edistää näihin liittyvää osaamista ja yhteistyötä Itämeren alueella. VASAB toimii kiinteässä yhteistyössä muiden Itämeren maiden organisaatioiden kanssa, kuten EU:n Itämeristrategian aluesuunnittelun koordinaattorina ja merialuesuunnittelun koordinaattorina  yhdessä HELCOMin (Helsinki Commission, Itämeren ympäristönsuojelusopimus) kanssa.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 02952 50296, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 17.9.2013 klo 11.27, päivitetty 18.10.2016 klo 13.44