Itämeren alueen Interreg ohjelma 2014-2020

Euroopan unioni rahoittaa rakennerahastovaroin valtioiden välistä alueellista yhteistyötä. Itämeren alueen Interreg ohjelmalla rahoitetaan maiden kesken tehtävää aluekehitysyhteistyötä. Tavoitteena on Itämeren alueen yhteenkuuluvuuden ja kilpailukyvyn parantaminen. Ohjelmalla rahoitetaan innovaatioita, ympäristöä, liikennettä ja EU:n Itämeristrategiaa koskevia hankkeita.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ohjelman hallinnoinnista Suomessa ja myöntää kansallista vastinrahoitusta ohjelman hankkeisiin. Ympäristöministeriö osallistuu ohjelman seurantakomitean työhön.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 02952 50296, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 18.10.2016 klo 12.46, päivitetty 19.10.2016 klo 10.22