ESPON

laboratorio
© Pirjo Ferin, YHA-kuvapankki

ESPON -ohjelma (The European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) on eurooppalaista aluesuunnittelu- ja aluekehitystyötä palveleva tutkimusohjelma. ESPON -ohjelmia toteutetaan EU:n ohjelmakausittain osana rakennerahastotoimintaa.

ESPON  -ohjelmien tarkoituksena on tukea alueellista kehitystyötä ja politiikkaa EU-tasolla sekä jäsenmaissa tutkimusten, tietoaineistojen ja yhteistyöverkostojen avulla. Ohjelman puitteissa toteutetaan eurooppalaisten tutkimuslaitosten yhteistyönä useita tutkimusprojekteja, jotka liittyvät Euroopan alueelliseen kehitykseen, aluesuunnitteluun ja -politiikkaan.

 Yhteistyöhön osallistuvat kaikki EU27-jäsenmaat ja näiden ulkopuolelta Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. Myös EU-jäsenyyden hakijamailla on mahdollisuus osallistua.

Ohjelman hallinnointi ja rahoitus

ESPON -ohjelmien hallinnosta ja toteuttamisesta vastaavat:

  1. seurantakomitea, jossa on komission ja jäsenmaiden edustus. Suomen edustaja on työ- ja elinkeinoministeriöstä ja varaedustaja ympäristöministeriöstä
  2. ohjelman hallintoviranomainen
  3. ohjelman maksuviranomainen
  4. koordinointiyksikkö, ohjelman varoin palkattu henkilöstö, joka sijaitsee Luxemburgissa ja huolehtii ohjelman käytännön toteutuksesta
  5. tutkimushankkeita ohjaavat projektien tukiryhmät
  6. ylikansalliset projektiryhmät, jotka toteuttavat rahoitettavat tutkimukset
  7. tutkimustoiminnan kansallinen yhteystaho (Espon Contact Point), jonka jokainen jäsenmaa valitsee.

Kansallisen yhteystahon tehtävänä on levittää tietoa ohjelmasta, käynnissä olevista tutkimushankkeista ja niiden tuloksista sekä toimia yhteistyön edistäjänä kotimaassa ja myös laajemmin koko eurooppalaisessa verkostossa.

Suomalaisten tutkimuslaitosten, jotka ovat halunneet olla mukana ESPON-ohjelman tutkimusprojekteissa, on tullut verkostoitua sopivien eurooppalaisten kumppanien kanssa ja laatia yhdessä projektia koskeva hakemus.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 0295 250 143, etunimi.sukunimi@ym.fi.

Julkaistu 19.10.2016 klo 13.17, päivitetty 20.10.2016 klo 8.25