Pohjoismainen aluesuunnitteluyhteistyö

auringonlasku tunturissa
Auringonlasku Levin Utsuvaarassa © Esa Nikunen, YHA-kuvapankki

Aluesuunnittelusta vastaavat ministerit sopivat Pohjoismaisen aluesuunnitteluyhteistyön painotuksista ja toimintaohjelmista kokouksissaan. Viime vuosina yhteistyö on painottunut kaupunkien kestävän kehityksen kysymyksiin.

Yhteistyötä toteutetaan pääasiassa Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamina yhteishankkeina. Ministerikokousten asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sovitaan johtavien kaavoitusviranomaisten kokouksissa (Nordiskt Planmyndighetsmöte).

Kaavoituksen yhteistyöverkostot

Pohjoismaista kaavoitusalan yhteistyötä koordinoidaan vuosittain pidettävissä johtavien kaavoitusviranomaisten kokouksissa (Nordiskt Planmyndighetsmöte), joissa käsitellään kaavoituksen ajankohtaiskysymyksiä sekä sovitaan yhteistyön muodoista ja hankkeista ja ministerikokousten aiheista ja valmistelusta.

Nykyisiä toimintamuotoja ovat muun muassa kuntakaavoituksen sekä kaavajuridiikan yhteistyöverkostot, jotka kokoavat vuosittaisiin teemakokouksiin alan asiantuntijavirkamiehiä kaikista Pohjoismaista. Yhteistyö perustuu vuosittain vaihtuvaan puheenjohtajuuteen ja siihen liittyvään kokousten valmisteluvastuuseen; yhteistyötä varten ei ole sihteeristöä tai erillisrahoitusta.

Pohjoismaiden neuvoston aluepolitiikan virkamieskomitea (ÄK-R)

Virkamieskomitea toimii elinkeino-, energia- ja aluepoliittisen ministerineuvoston alaisuudessa vastaten aluepolitiikkaa ja -suunnittelua koskevan yhteistyön edistämisestä. Yhteistyön muotoja ovat tiedonvaihto, tutkimus- ja kehittämisprojektit sekä rajat ylittävän yhteistyön koordinointi.

Toiminnan lähtökohtana on ministerineuvoston hyväksymä yhteistyöohjelma. Ministerineuvoston alaisella aluetutkimuskeskus Nordregiolla on keskeinen rooli yhteistyöohjelman käytännön toteuttamisesta.

Lisätietoja

Kaavoituksen yhteistyöverkostot, erityisasiantuntija Agneta Nylund ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 02952 50210, etunimi.sukunimi@ym.fi

Pohjoismaiden neuvoston aluepolitiikan virkamieskomitea (ÄK-R), erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 0295 250 143, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 17.9.2013 klo 11.54, päivitetty 18.10.2016 klo 13.49