Hyppää sisältöön

Tuulivoimarakentaminen – Lappi

Euroopan ympäristöviranomaisen tekemän selvityksen mukaan Suomessa on huomattava määrä hyödyntämätöntä tuulivoimapotentiaalia. Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena onkin moninkertaistaa tuulivoiman tuotanto koko maassa. Tuulivoiman rakentaminen edellyttää kuitenkin huolellista suunnittelua ja selvitysten laatimista tuulivoimarakentamisesta johtuvien ympäristövaikutusten johdosta. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu tapahtuu alueiden käytön suunnittelujärjestelmän mukaisesti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista yleispiirteiseen ja yksityiskohtaiseen suunnitteluun.

Lapin maakuntakaavojen tuulivoimaselvitykset

Lapissa yleispiirteinen maankäyttö on ratkaistu viidellä maakuntakaavalla; Rovaniemen, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin ja Länsi-Lapin maakuntakaavalla. Maakuntakaavoituksen tehtävänä on muun muassa tuulivoimarakentamisen ohjaaminen. Tuulivoimatuotantoon liittyviä selvityksiä on tehty Pohjois-Lapin, Tunturi-Lapin ja Länsi-Lapin maakuntakaavoissa. Lisäksi tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden kartoittamiseksi on laadittu Lapin eteläisten osien tuulivoimaselvitys Länsi-Lapin, Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava-alueilla. Maakuntakaavoituksesta vastaa Lapin liitto, jonka verkkosivuilta löytyy ajantasaista tietoa kaavoista.

Tuulivoimatuotantoon liittyvät ympäristövaikutukset Lapissa

Meri-, rannikko- ja tunturialueilla on yleensä parhaat tuuliolosuhteet, joten tuulivoimaa pyritään rakentamaan pääasiassa niille alueille. Tuulivoiman ja muiden alueidenkäyttötarpeiden yhteensovittaminen on osoittautunut kuitenkin haasteelliseksi, sillä juuri meri-, rannikko- ja tunturialueet ovat tärkeitä myös muiden alueidenkäyttömuotojen, kuten asumisen, viihtyisyyden ja muiden elinkeinojen, kuten esimerkiksi matkailun ja poronhoidon kannalta. Tuulivoimapuistohankkeet ovatkin herättäneet jonkin verran vastustusta paikallisissa asukkaissa. Tuulivoimatuotannon on arvioitu aiheuttavan erityisesti maisema-, linnusto- ja meluvaikutuksia, sekä merialueilla kalastovaikutuksia. Oma kysymyksensä on useiden tuulivoimapuistojen synnyttämät yhteisvaikutukset. Esimerkiksi Lapissa muuttolintujen päämuuttoreitti osuu yhteen useiden Perämerenkaaren alueella sijaitsevien tuulivoimapuistohankkeiden kanssa.

Julkaistu 3.3.2020 klo 9.02, päivitetty 3.3.2020 klo 9.02

Julkaisija: