Viher- ja virkistysalueet

Viher- ja virkistysalueilla on suuri merkitys hyvän elinympäristön muodostumisen kokonaisuudessa. Laajat viher-, vesi-  ja virkistysalueet luovat vastapainoa rakennetuille alueille. Ne takaavat maiseman ja luonnon kauneus-, virkistys-, kulttuuri- ja monimuotoisuusarvojen säilymisen.

Virkistysalue_TuomoBjorksten.jpg
Tuomo Brjörksten, YHA kuvapankki

Rakennettujen alueiden sisällä tarvitaan puistoja, paikkoja kasvillisuudelle, lähivirkistys- ja vesialueita sekä näiden yhteyteen viihtyisiä kävely- ja pyöräilyreittejä. Viheralueet ja reitit muodostavat viherverkon ja viherrakenteen. Ne ovat merkittäviä niin ekologian kuin ihmistenkin tarpeiden, hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Viheralueiden suunnittelussa myös ekosysteemipalvelujen ja esimerkiksi hulevesien hallinnan huomioon ottaminen on keskeistä.

Virkistysalueet ja ulkoilureitit kuuluvat tärkeänä osana yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Nämä yhdessä perinteisten jokamiehenoikeuksien ja laajojen suojelualueiden kanssa tarjoavat suomalaisille ihanteelliset ulkoilumahdollisuudet moniin Euroopan maihin verrattuna.

Virkistysmahdollisuuksien suunnittelua ja kehittämistä varten kunnat ja Suomen ympäristökeskus SYKE keräävät tietoa viheralueiden niiden sijainnista, määrästä, laadusta sekä käytöstä ja kaavoituksesta.

Julkaistu 30.8.2013 klo 10.33, päivitetty 16.9.2013 klo 14.35