Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän pilottiin haetaan kuntia

Uutinen 16.6.2022 klo 15.39
 
Järvenpään Rantapuistossa olevan Kolmisointu-teos kuvattuna ylhäältä päin.
Järvenpää on kiinnostunut pilotoimaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmää, jonne kootaan rakentamisen ja kaavoituksen tiedot. Kuvassa Rolf Westphalin Kolmisointu-teos, joka on yksi kaupungin tunnusmerkeistä. © Kuva: AdobeStock, julius jansson/EyeEm.
 

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus haastavat kuntia mukaan pilotointiin, jossa kehitetään rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Vuonna 2023 alkavasta pilotoinnista kiinnostuneita kuntia pyydetään ilmoittautumaan 30.9. mennessä. Järvenpää on ensimmäisenä kuntana kiinnostunut mahdollisuudesta lähteä mukaan.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää kehittävä pilotointi on käynnistymässä vuonna 2023. Kunnat voivat yhdessä järjestelmätoimittajiensa kanssa hakea mukaan järjestelmän ja rajapintaratkaisujen kehittämiseen sekä testaamiseen. Pilotti on osa digitaalisen rakennetun ympäristön Ryhti-hanketta.

Pilottiin osallistumalla on mahdollisuus vaikuttaa järjestelmää koskeviin ratkaisuihin. Kunta saa samalla ensi käden tietoa sekä tukea muutokseen valmistautumisessa. Lisäksi kunta saa näkyvyyttä edelläkävijänä.

Pilottityössä kunnat testaavat esitettyjä teknisiä ratkaisuja ja antavat niistä palautetta. Erityisesti on tarkoitus kokeilla, miten kuntajärjestelmistä luodaan yhteyksiä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään – sekä rakentamiseen että kaavoitukseen liittyvien toimintojen osalta.

Osallistuminen tulee vaatimaan jonkin verran panostusta. Kuntien edustajien odotetaan osallistuvan arviolta 3–5 kokoukseen vuodessa. Lisäksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittäjät kääntyvät matalalla kynnyksellä pilottikuntien puoleen mielipiteiden ja muun palautteen saamiseksi. Pilotointi tulee edellyttämään jonkin verran myös osallistuvan kunnan tietojärjestelmätoimittajien kehittämistyö- ja aikapanosta.

Tavoitteena on myös, että kunnat osaltaan viestivät pilottityönsä tuloksista ja kokemuksista. Näin asia tulee ymmärrettäväksi myös muille kehitystyötä seuraaville kunnille.

Osallistuvan kunnan on hyvä varautua pilottiin jo vuoden 2023 budjetoinnissaan. Osa pilotoinnin kuluista pyritään kattamaan Ryhti-hankkeen varoista. Käytännön toteutustapaa selvitetään.

Mukaan toivotaan erilaisia ja erikokoisia kuntia

Pilottikunnaksi voi ilmoittautua kesäkuusta elokuuhun 2022. Syyskuussa ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) vertailevat ilmoittautuneita kuntia ja esittävät ehdotuksen pilottiin osallistuvista kunnista. Ehdotukseen kerätään mielipiteitä eri foorumeilla ennen lopullista valintaa. Mukaan valittujen kuntien kokemuksia jaetaan pilotin edetessä.

Ryhti-hanke toivoo pilottiin mukaan motivoituneita, erikokoisia kuntia sekä näiden tietojärjestelmätoimittajia. Tavoitteena on löytää kuntia, jotka käyttävät eri järjestelmiä. Haussa on myös kunta, joka käyttää kaavoituksessaan vain ulkoista suunnittelukonsulttia. Tarkoituksena on lisäksi saada mukaan kunta, jossa on jo hyvät digivalmiudet kaavoituksen osalta.

Järvenpään kaupunki: ”parempi olla hyvissä ajoin mukana ja vaikuttaa tekemiseen”

Järvenpään kaupunki on jo ehtinyt ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua pilottiin. Järvenpäässä halutaan olla edelläkävijä rakennetun ympäristön digitalisaatiossa. Kaupunki otti muun muassa ensimmäisenä pilottikuntana käyttöön sähköisen Lupapiste-palvelun sähköiseen rakennuslupa-asiointiin vuonna 2013.

”Kuntien ja valtion tehtävänä on kehittää julkista hallintoa. Piloteissa tehdään edistävää perustyötä, ja siksi haluamme olla mukana pilotissa tukemassa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän etenemistä. Järvenpään tapa on olla edelläkävijä. Parempi on olla hyvissä ajoin mukana ja vaikuttaa tekemiseen. Jossain vaiheessa on joka tapauksessa laitettava kädet saveen”, sanoo Järvenpään kaupungin paikkatietopäällikkö Joona Majurinen.

Majurinen uskoo, että pilotin myötä ymmärrys lisääntyy eri tahoilla – niin kunnissa, valtiolla kuin rakennusteollisuudessa.

”Pilotti osoittaa, mitä rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -työ käytännössä tarkoittaa. Alussa se voi toki tuntua taakalta, mutta lopulta se tuo ymmärrystä puolin ja toisin”, Majurinen järkeilee.

”Ilman tietoa ei saada yhtään tonttia tai kaavaa tehtyä. Tieto on saatava yhtenäiseksi ja yhteismitalliseksi. Se on yhteiskunnan etu. Välineet, jolla tietoa kunnissa tuotetaan voi vaihdella, kunhan pelisäännöt ovat samat ja kuviot yhdenmukaiset. Esimerkiksi kun konsultit työstävät kaavoja kunnalle, voimme vaatia, että tiedonsiirtorakenne on aina sama”, Majurinen tuumii.

Ilmoittautuminen

Pilotista kiinnostuneita kuntia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen henrik.saari@syke.fi viimeistään 30.9.2022. Lisätietoja saa Henrik Saarelta, p. 050 414 0894.

Lisätietoja

Päivi Malmi, hankepäällikkö
p. 050 375 7114, etunimi.sukunimi@syke.fi, Suomen ympäristökeskus SYKE

Henrik Saari, erikoissuunnittelija
p. 029 525 2257, etunimi.sukunimi@syke.fi, Suomen ympäristökeskus SYKE

Joona Marjurinen, paikkatietopäällikkö
p. 040 315 3610, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi, Järvenpään kaupunki
 

HUOM! Uutista on muokattu 25.8.2022. Pilotista kiinnostuneiden kuntien viimeinen ilmoittautumispäivä on muuttunut elokuun lopusta syyskuun loppuun.