Hyppää sisältöön

Rakennusperintöä suojeleva laki lausunnoille

Tiedote 13.5.2020 klo 8.36

Ympäristöministeriö esittää muutoksia rakennusperinnön suojelemista koskevaan lainsäädäntöön. Käynnistyvässä kuulemisessa pyydetään lausuntoja rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain sekä rikoslain 48 luvun 6 pykälän muuttamisesta. Lausuntoaika on 24.6.2020 asti. Uudet lait on tarkoitus saada voimaan vuoden 2021 alussa.

Muutosten tavoitteena on edistää rakennussuojelun, suojelusta poikkeamisen ja muutoksenhaun sujuvuutta sekä selkeyttää viranomaisten välistä työnjakoa ja asianosaisten asemaa.

Rakennusperintölain muutosesityksessä ELY-keskusten tekemiä rakennussuojelupäätöksiä ei jatkossa alisteta ympäristöministeriön vahvistettaviksi. Päätöksistä valitettaisiin kaikissa tilanteissa ympäristöministeriön sijasta suoraan alueelliseen hallinto-oikeuteen.

Ympäristöministeriö esittää myös poikkeamismenettelyn lisäämistä lakiin ja uudistusta korvaussääntelyyn. Lisäksi ELY-keskukselle säädettäisiin velvollisuus ilmoittaa lain vastaisista teoista esitutkintaviranomaiselle.

Rikoslaissa säädettyjä rangaistusperusteita ehdotetaan laajennettaviksi poikkeamisluvan ehtojen rikkomiseen.

Lisätiedot
hallitussihteeri Matleena Haapala, matleena.haapala@ym.fi, p. p. 0295 250 332