SYKE etsii toteuttajia rakennetun ympäristön tietojärjestelmälle – kilpailutus käynnissä

Uutinen 14.4.2022 klo 14.18
Dronekuvaa Mikkelin keskustasta.
Voimassa olevat asema- ja yleiskaavat ovat tulevan tietojärjestelmän keskeistä sisältöä. Pilottiprojektissa testataan yhdessä Mikkelin ja muiden Etelä-Savon kuntien kanssa, miten rakentamista ohjaavat kaavat saatetaan tietomallimuotoon. © Adobe Stock / PiliPaliProducktion.
 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään kootaan valtakunnallisesti alueidenkäytön suunnitelmat ja rakentamisen tiedot. Suomen ympäristökeskuksella (SYKE) on avoinna kaksi järjestelmään liittyvää hankintaa. Parhaillaan myös selvitetään kyselyn avulla kuntien nykykäytäntöjä ja valmiutta tietojärjestelmän käyttöönottoon.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tekninen toteutus hankitaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Yritykset voivat jättää osallistumishakemuksensa neuvottelumenettelyyn 2.5.2022 klo 15.00 mennessä julkisten hankintojen Hilma-palvelussa.

Menettelyyn valitaan enintään viisi yritystä, joiden kanssa käydään kolme hankintaa tarkentavaa neuvottelukierrosta. Tavoitteena on, että prosessin päätteeksi loka-marraskuussa yritykset jättävät tarjouksensa, ja silloin myös hankinnasta tehdään päätös.

"Tietosisällön kartuttua järjestelmä helpottaa noin sadan viranomaisprosessin tiedonsaantia, muun muassa ympäristöluvituksen tehtäviä. Päällekkäinen työ vähenee ja kuntienkin taakka kevenee, kun samoja tietoja ei tarvitse enää toimittaa useaan valtion eri järjestelmään", summaa hankepäällikkö Päivi Malmi hyötyjä.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2024 aikana.

Kaavojen viemistä tietomallimuotoon testataan yhdessä Etelä-Savon kuntien kanssa

Voimassa olevat asema- ja yleiskaavat ovat tulevan tietojärjestelmän keskeistä sisältöä. Toinen SYKEn ajankohtaisista hankinnoista on pilottiprojekti, jossa testataan tapoja kaavojen saattamiseksi tietomallimuotoon. Projekti toteutetaan Etelä-Savossa, yhdessä kuntien kanssa.

Hankinnan kautta valittava konsultti vie pilottikuntien voimassa olevien kaavojen rajat valtakunnalliseen kaavatietomallimuotoon sekä laatii jatkoa varten ohjeet siirtotyöhön. Lopputuloksena on kattava kaavojen hakemistokartta, johon on linkitetty kaavakartat ja asiakirjat. Tavoitteena on, että kaavatiedot ovat maanlaajuisesti saatavilla rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä vuoden 2026 loppuun mennessä.

"Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä erityisesti kuntien kanssa. Pilottiprojektin tuloksena syntyvän aineiston laatu tarkistetaan kuntien ammattilaisten kanssa. Keräämme projektista myös kokemuksia, jotta osaamme edetä oikealla tavalla maanlaajuisesti aineistoja siirrettäessä", kertoo tietojärjestelmän suunnitelmatietovarannon projektipäällikkö Seija Lonka.

Kunnilta toivotaan tietoa nykykäytännöistä

Kuntien nykytilannetta ja lähtövalmiutta tietojärjestelmän käyttöönottoon selvitetään kyselyllä. Kysely on suunnattu kaavoituksen ja rakentamisen luvituksen parissa työskenteleville, ja siihen voi vastata 31.5. mennessä. Pohjatietoa annettuaan kunta voi saada kohdistetumpaa maksutonta tukea rakennetun ympäristön digimuutokseen. Kyselyn toteuttaa muutostuesta vastaava DigiFinland Oy.

Tietojärjestelmän rakentaminen ja muutostuki ovat osa ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen Ryhti-hanketta, joka uudistaa rakennetun ympäristön tietojen hallintaa, käsittelyä ja hyödyntämistä.

Tutustu tarkemmin

Yhteystiedot

Päivi Malmi, hankepäällikkö
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä
p. 050 375 7114

Seija Lonka, projektipäällikkö
Tietojärjestelmän suunnitelmatietovaranto
p. 029 525 1025

Kaarina Vartiainen, erikoistutkija
Voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään -hanke, projektipäällikkö
p. 050 436 1796

etunimi.sukunimi@syke.fi
Suomen ympäristökeskus