Palvelut

Vähittäiskaupan suuryksikköjen sijainnilla on merkitystä

kauppakeskus
© Pirjo Ferin, YHA-kuvapankki

Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset kaupallisten palvelujen sijoittumiselle keskusta-alueille ja asuinalueille sekä edistetään olemassa olevien palvelujen toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on erityisesti kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn käyttömahdollisuuksien lisääminen asiointiliikenteessä.

Vähittäiskauppaa koskevat ratkaisut ja varaukset tehdään maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vähittäiskaupan erityinen ohjaus koskee vähittäiskaupan suuryksiköitä, joilla tarkoitetaan yli 4 000 kerrosneliömetrin suuruisia myymälöitä. Näitä ovat muun muassa kauppakeskukset, hypermarketit, suuret supermarketit ja tavaratalot.

Kaavajärjestelmän mukaisesti merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt osoitetaan maakuntakaavoissa. Kuntakaavoissa eli yleiskaavoissa ja asemakaavoissa osoitetaan vaikutuksiltaan paikalliset suuryksiköt ja muut kaupan aluevaraukset.

Vähittäiskaupan ohjauksesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL).  Vähittäiskauppaa koskevat erityiset säännökset on esitetty MRL:n luvussa 9 a.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sanna Jylhä, ympäristöministeriö, p. 0295 250 233 etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 3.9.2013 klo 12.46, päivitetty 18.12.2020 klo 10.19