Kaupan tietopankki

Kaupan tietopankki -sivuille kootaan vähittäiskaupan selvityksissä, suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa tarvittavia lähtötietoja ja esimerkkejä. Tiedot tukevat Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus -oppaan käyttöä.

  • (ym.fi)

Tietopankin sisältö tuotetaan Suomen ympäristökeskuksessa ja ympäristöministeriössä.

Tietopankki sisältää tällä hetkellä aluerajauksia ja tilastoja, jotka on koottu alasivuille:

  • Aluerajaukset-alasivulle on koottu Suomen ympäristökeskuksen tuottamat keskusta-alueiden ja keskustojen ulkopuolisten kaupan alueiden rajaukset karttasarjana.
  • Tilastot-alasivu sisältää tietoja kaupan toimipaikka- ja työpaikkamääristä, sijaintirakennusten kerrosaloista sekä uusien myymälärakennusten valmistumisesta. Kauppaa käsittelevät tilastot on summattu eri alueyksiköihin, kuten keskusta-alueisiin, kaupan alueisiin sekä kunta-, seutukunta- ja maakuntatasolle.

Tietopankin lähtöaineistoina on käytetty pääosin valtakunnallisia paikkatietoaineistoja ja rekisterejä. Tiedot koskevat pääosin nykytilannetta, mutta osittain on saatavilla myös aikasarjoja. Tiedot ovat tarkkuudeltaan suuntaa antavia ja kuvaavat eri ilmiöiden suuruusluokkaa.

Tietopankki ei sisällä tietoja yksittäisistä toimipaikoista, rakennuksista tai tilastoruuduista, vaan ne on tarvittaessa hankittava muista lähtöaineistoista tai koottava inventoimalla. Samoin alue- ja yhdyskuntarakenteen yleisempää kehitystä kuvaavia tietoja on haettava muista lähteistä.

 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sanna Jylhä, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 041 451 7987, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erikoistutkija Antti Rehunen, Suomen ympäristökeskus, rakennetun ympäristön yksikkö, puh. 0295 250 551, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.9.2013 klo 13.44, päivitetty 1.3.2019 klo 10.09