Ympäristöministeriö tehnyt päätöksen: Kokkolaan kansallinen kaupunkipuisto

Tiedote 6.7.2020 klo 9.30

Ympäristöministeriö on tehnyt 3.7.2020 päätöksen, jolla Kokkolaan perustettiin kansallinen kaupunkipuisto. Päätös tehtiin Kokkolan kaupungin hakemuksesta. Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto käsittää lähes 20 000 hehtaaria ja siihen kuuluu niin maankohoamisrannikon monimuotoista meriluontoa kuin usean vuosisadan puurakentamisen perintöä.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisella juhlistetaan tänä vuonna 400 vuotta täyttävän kaupungin tarinaa. Kokkola on elänyt maanviljelystä, kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä ja sittemmin vaurastunut ja kansainvälistynyt merenkäynnistä, laivanrakennuksesta ja tervan viennistä. Nykyisin kaupunki on suurteollisuus-, satama- ja palvelukaupunki.

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston pinta-ala on lähes 20 000 hehtaaria, josta suurin osa on maankohoamisrannikon monimuotoista meriluontoa ja merellistä kulttuuriperintöä. Kansallinen kaupunkipuisto säilyttää puurakentamisen perintöä peräti neljän vuosisadan ajalta.

Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto käsittää alueita ja rakennuksia Kokkolan kaupungin kaupunginosissa Hakalahti (8), Halkokari/Mustakari (102, 106), Hollihaka (4, 5, 9, 21, 24), Mäntykangas (7), Neristan (3), Pikiruukki/Tullimäki (59), Sannanranta/Elba (37), Morsiussaari (112) ja ydinkeskusta (1, 2, 10) sekä alueita Luodon ja Kokkolan saaristossa. Kansallisen kaupunkipuiston rajaukseen kuuluvat alueet on osoitettu Kokkolan kaupungin hakemuksen liitteenä olevilla kartoilla.

Päätösaineisto nähtävillä

Hallintolain (434/2003) 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoitus on julkaistu tänään 6.7.2020. Ympäristöministeriön päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa tarkemmin esitetyllä tavalla. Ympäristöministeriön päätös liiteaineistoineen on nähtävillä ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa ym.fi/kokkolankansallinenkaupunkipuisto 6.7.–14.8.2020. välisenä aikana.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, jukka-pekka.flander@ym.fi, p. 0295 250 064

Asiantuntija Ilona Latsa, ilona.latsa@ym.fi, p. 0295 250 388