Liiterin ja Yleiskaavapalvelun ylläpito siirtyy SYKElle

Uutinen 25.5.2020 klo 10.25

Liiteri ja Yleiskaavapalvelu siirtyvät kokonaisuudessaan SYKEn ylläpidettäviksi vuoden 2021 alusta. Liiteri on SYKEn elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Yleiskaavapalvelussa on paikkatietoina yhdelmiä Suomen nykyisistä yleiskaavoista. Liiterin ja Yleiskaavapalvelun ylläpito Sitowise Oy:llä päättyy vuoden 2020 lopussa.  

Liiteri ja Yleiskaavapalvelu ovat käytössä normaalisti ja muutos ei vaadi käyttäjiltä toimenpiteitä tällä hetkellä. SYKE ja Sitowise Oy tekevät tiivistä yhteistyötä ja tavoitteena on, että palveluiden teknisestä siirrosta ja muutostöistä aiheutuu käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa ja käyttökatkoja. 

Tiedotamme muutosten etenemisestä säännöllisesti.

Lisätietoja: 

Päivi Malmi
Ryhmäpäällikkö
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kaarina Vartiainen
Erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi