Yleiskaavapalvelu

Ajankohtaista

Yleiskaavapalvelun nykyinen aineisto vastaa pääosin kaavatilannetta kesäkuun lopussa 2021. Ylläpitäjälle toimitettuja kaavoja täydennetään palveluun siten, että 14.12. päivitetään syyskuun lopun tilanne.

 

Sateen varjolla -blogissa uusi kirjoitus 2.9.2021 Yleiskaavat kunnille maksutta rajapinnalta

 

Yleiskaavapalvelu on siirtynyt kokonaisuudessaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpidettäväksi vuoden 2021 alusta.

Yleiskaavapalvelussa on paikkatietoina yhdelmiä Suomen nykyisistä yleiskaavoista. Aineisto sisältää yleiskaavoista kaavatilanteen karttayhdelmät, hakemistokartat eri kaavojen keskeisimmillä ominaisuustiedoilla sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Em. aineistot kattavat maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavoituksen vuodesta 2000 lähtien sekä vanhan rakennuslain mukaisesti vahvistetut yleiskaavat siltä osin kun ne eivät ole kumoutuneet. Kaava-aineisto kootaan jo kunnan hyväksymisvaiheessa (ja kuntien yhteisten yleiskaavojen tapauksessa vahvistusvaiheessa vuoden 2016 lakimuutokseen asti), joten oikaisukehotusten ja valitusprosessien keskeneräisyyden vuoksi kaikki uusimmat yleiskaava-alueet eivät ole lainvoimaisia.

Yleiskaavatiedot on kerätty kunnista ja konsulteilta sekä ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoista. Yleiskaavapalvelun aineistoja voi käyttää WMS/WFS-rajapintapalveluna muissa sovelluksissa. Yleiskaavakoosteita päivitetään neljä kertaa vuodessa ja niiden käyttö on maksullista.

Lisätietoja käyttöönotosta löytyy Yleiskaavapalvelun käyttöehdot -sivulta.

Yleiskaavat tarjotaan WMS-palveluna (rasterikuva) ja hakemistokartta WFS-palveluna. Hakemistokartta kuvaa yleiskaavatilannetta ja sisältää keskeiset ominaisuustiedot kaavoista. Siihen on linkitetty myös kaavamerkinnät ja -määräykset pdf-tiedostoina. © Suomen ympäristökeskuksen Yleiskaavapalvelu, 30.10.2019

Muuta aiheesta

Julkaistu 1.6.2015 klo 15.47, päivitetty 2.9.2021 klo 11.21