Ilmastonmuutoksen hillinnällä on kiire – maankäytön ja kulutuksen päästöjä leikattava tehokkaammin

Uutinen 5.4.2022 klo 12.22
© Adobe Stock

Maanantaina 4.4. julkaistu kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) raportti kertoo, että globaalit kasvihuonekaasupäästöt ovat edelleen nousussa, vaikka vauhti onkin hidastunut viime vuosikymmenen aikana.

”Ilmastonmuutosta voimistavat päästöt tulisi saada laskuun tämän vuosikymmenen aikana, minkä jälkeen päästöjen vähentämisen tulisi tapahtua selvästi nopeammin. Haasteet päästöjen vähentämiseksi ovat niin merkittäviä, että muutoksen ja kestävyysmurroksen vauhdittamiseksi tarvitaan uudenlaisia, nopeita toimintamalleja ja ratkaisuja kaikilla toimialoilla”, sanoo johtaja, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Edelleen on keskeisintä korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energiantuotannossa sekä panostaa energiatehokkuuteen ja energian säästöön. Energiaperäisen hiilidioksidin lisäksi on tärkeää vähentää myös muita kasvihuonekaasupäästöjä kuten metaania. Katse tulee suunnata kuitenkin myös hiilensidontaan ja kulutuksen aiheuttamiin päästöihin.

Kulutuksen ja tuotannon rakenteita muutettava kokonaisvaltaisesti

Muuttamalla palvelujen ja tuotteiden kuluttamista vähähiilisemmäksi olisi mahdollista leikata päästöjä 40 – 70 prosenttia. Palvelujen ja tuotteiden kysyntään vaikuttavia toimia voidaan kohdentaa yksityisille kuluttajille sekä teollisuuteen. Julkishallinto voi tukea ja kannustaa erilaisilla politiikkatoimilla vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden tuotantoon ja kysyntään.

Kulutuksen ilmastotoimien vauhdittaminen edellyttää sosio-kulttuurisia muutoksia ihmisten käyttäytymisessä, kuten siirtymisessä kasvispainotteisempaan ruokavalioon. ”Tuotantoa tulisi muuttaa niin, että kuluttajille olisi tarjolla vähähiilisiä vaihtoehtoja. Toisaalta riittävän suuri vähähiilinen kysyntä pakottaa yritykset toimimaan vähähiilisesti. Muutosta tukemaan tarvitaan hyvää hallintoa ja kansainvälisesti sovittuja pelisääntöjä”, Seppälä muistuttaa.

Kulutukseen ja tuotantoon liittyvät päästövähennystoimet edellyttävät myös muutoksia infrastruktuurissa ja teknologian käyttöönotossa.

Valtiotason lisäksi alueilla ja erityisesti kunnilla on merkittävä rooli ilmastotyössä. Kunnat voivat tukea myös asukkaitaan ilmaston kannalta kestävissä valinnoissa esimerkiksi panostamalla julkiseen liikenteeseen, kestävään kouluruokailuun ja tarjoamalla vähäpäästöistä kaukolämpöä.

Hiilinieluja vahvistettava

Maankäyttösektorin päästöjen vähentämiseen ja toisaalta nielujen kasvattamiseen tulee jatkossa panostaa nykyistä enemmän. Metsäkadon estäminen etenkin tropiikissa, metsittäminen sekä maatalousmaan päästöjen vähentäminen ja hiilisisällön vahvistaminen ovat tässä keskeisiä ilmastotoimia. Näyttää siltä, että lämpötilan nousun pitäminen aisoissa edellyttää jatkossa myös teknisiä keinoja, joilla voidaan poistaa kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehästä.

Suomessa metsien hiilinieluja voidaan kasvattaa nopeimmin pidentämällä metsien keskimääräistä kasvatusaikaa ja vähentämällä hakkuita. Maataloudessa turvemaiden pellonraivauksen välttämisellä on suuri merkitys päästöjen vähentämiselle.

Ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimet tukevat toisiaan monin tavoin ja linkittyvät vahvasti myös kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Linkkejä

Ympäristöministeriö: IPCC:n raportti: Nykyiset toimet eivät riitä ilmaston lämpenemisen rajaamiseen 1,5 asteeseen – tehokkaat päästövähennykset välttämättömiä jo seuraavan vuosikymmenen aikana (Tiedote 4.4.2022)

IPCC:n raportin materiaalit englanniksi

Lisätietoja

Kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@syke.fi