Ilmastotieteellä YK:n ilmastokokoukseen

Uutinen 29.10.2021 klo 11.04

Ilmastonmuutos on yksi vakavimmista ihmiskuntaa koskettavista ympäristöongelmista, minkä takia valtioiden johtajat kokoontuvat vuosittain YK:n ilmastokokoukseen keskustelemaan ilmaston, luonnon ja ihmiskunnan tulevaisuudesta.

Sekä kansainvälisen että kansallisen ilmastopolitiikan suunnittelun lähtökohtana tulee olla tutkittu tieto ja ilmastotiede, jotta ilmastoteot voisivat olla mahdollisimman vaikuttavia, kestäviä ja oikeudenmukaisia. Siksi tutkimus- ja asiantuntijalaitoksilla, kuten SYKEllä, on korvaamaton rooli luotettavan tiedon ja suositusten tuottajana.

“Ilmastonmuutos on ihmiskunnalle eksistentiaalinen kriisi, kuten luontokato. Meillä on velvollisuus ja myös täydet mahdollisuudet ratkaista se lastemme ja lastenlastemme eduksi. Tutkimus on tuottanut ratkaisut, nyt on päättäjien tehtävä nopeuttaa niiden käyttöönottoa”, kommentoi SYKEn pääjohtaja Leif Schulman.

Tietoa ja tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

SYKE tuottaa tutkimustietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja muutokseen sopeutumisesta sekä tukee käytännön ilmastotyötä kunnissa ja maakunnissa tekemällä päästökehitysarvioita ja levittämällä tietoa hyvistä käytännöistä. SYKE myös edistää ratkaisuhakuisesti kestävää biotaloutta tutkimalla uusia politiikkatoimia sekä selvittämällä erilaisten tuotanto- ja kulutusratkaisujen vaikutuksia päästöihin.

SYKEn osaamisaluetta ovat ilmastonmuutoksen hillintään ja muutokseen sopeutumiseen liittyvät politiikka-analyysit, elinkaaripohjaiset kasvihuonekaasupäästöjen arviot, päästöjen rajoittamiseen liittyvät toimenpidetarkastelut, ilmastonmuutoksen vaikutusskenaarioiden tarkastelu, haavoittuvaisuus- ja sopeutumisarviot sekä toimenpidetarkastelut.

Tavoitteena on saavuttaa vähähiilisempi, luonnonvaroja kestävästi käyttävä ja muutoksiin joustavasti sopeutuva yhteiskunta.

”Kukaan ei ole voittaja ilmastonmuutoksen edetessä, mutta sen torjunnassa on mahdollisuuksia niille, jotka tarttuvat tilaisuuteen. Tässä Suomen ei pidä olla sivustakatsoja”, kommentoi johtaja Jyri Seppälä.

Ilmastotyöstä viestiminen avainroolissa

SYKEssä ilmastokriisin ratkaisemiseksi työskentelee noin 40 tutkijaa ja asiantuntijaa, ja SYKE on mukana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja -verkostoissa. Ilmastoasioista viestitään eri kanavilla ja lukuisten kumppanien kanssa, jotta hyvät käytännöt ja tutkittu tieto saavuttavat niin päättäjät kuin kansalaisetkin.

SYKE julkaisee muun muassa Policy Briefejä, kirjoja, esitteitä, oppaita ja raportteja sekä tarjoaa tietopalveluja. SYKEllä on myös tärkeä rooli erilaisten ilmastohankkeiden koordinoinnissa, niihin osallistumisessa ja niistä viestimisessä.

YK:n ilmastokokouksen vuoksi SYKE on viimeisen viikon ajan julkaissut uutisia SYKEn ilmastoaiheisesta työstä. Uutisissa on kerrottu ilmastoaiheisista Policy Briefeistä ja raporteista, kansallista sopeutumissuunnitelmaa arvioivasta hankkeesta sekä päästötavoitteiltaan kunnianhimoisista kunnista eli Hinku-verkostosta.

SYKEn merkittävimmät ilmastonmuutosta ja hillintää käsittelevät verkkosivustot ovat ilmasto-opas.fi, hiilineutraalisuomi.fi ja energialoikka.fi. Niihin on koottu keskeinen ilmastonmuutokseen liittyvä tieto sekä työkalut ja keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Verkkopalveluiden esille nostaminen kertoo SYKEn laajemmasta tavoitteesta: tutkitun tiedon täytyy olla ilmastopolitiikan keskiössä ja sen kuuluu olla kaikkien ulottuvilla.

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

Lisätietoja: