Pirkanmaan lähteiden havainnointikokeilu 2021

Auta selvittämään Pirkanmaan lähteiden tila

Tarvitsemme sinun apuasi Pirkanmaalla lähteiden tilan selvittämiseen. Lähteellä tarkoitetaan kohdetta, jossa pohjavesi purkautuu maaperästä maan pinnalle.

Näin voit auttaa

 

  • Karttaan on merkitty lähteitä. Käy tarkastamassa näkyykö paikalla lähteeseen viittaavaa vetistä tai märkää kohtaa vai onko lähde kuivunut tai tuhoutunut.
  • Jos löydät lähteen, lähetä siitä ja sitä ympäröivästä kasvillisuudesta kuvia sekä arviosi lähteen tilasta.
  • Jos löydät uuden lähteen, ilmoita myös siitä. Samasta lähteestä voi tehdä useampia ilmoituksia, varsinkin jos olet eri mieltä aiempien ilmoittajien kanssa vallitsevasta tilanteesta.

 

Vinkkejä

Näet tarkastettavien lähteiden sijainnit Pirkanmaan alueella kartalla sinisinä 50 m ympyröinä tai pisteinä näytettävän kartan mittakaavasta riippuen.

Kartan oikeasta yläkulmasta voit vaihtaa taustakartaksi vaikkapa ilmakuvan (MML Ortokuva) tai jonkin muun taustakartan.

Voit tallentaa havainnon, jos kartta on zoomattu niin lähelle, että sijaintikunnan nimi on näkyvissä.

Vapauta kartalta oman sijaintisi kohtaan osoittava risti vasemman alakulman lukkosymbolista. Siirrä sitten tuo ilmoitettavan paikan osoittava risti löydetyn lähteen kohdalle. Risti pysyy jatkuvasti näytetyn kartan keskellä. Kartan vasemmasta yläkulmasta voit siirtyä koko näytön karttatilaan.

Klikkaa kysymyksille annettuja vaihtoehtoja, niin saat valitsemistasi vaihtoehdoista tietoja ja ohjeita. Uusi klikkaus samaan vaihtoehtoon poistaa klikatun vaihtoehdon valinnan.


 
Citobs Open311 Widget: Kartta ja ilmoitusten lähetyslomake latautuu tälle paikalle
 

Ilmoitetut havainnot viimeisimmiltä 1000 päivältä: Onko tällä alueella lähde?

1: On - Lähde löytyi

2: Kuiva - Lähde löytyi, mutta se oli havaintohetkellä kuivunut

3: Ei - Tarkastettavalta alueelta ei löytynyt lähdettä

4: Tiedoksi - Kuvia ja lisätietoja tarkastettavasta alueesta


Kansalaishavainnointia Pirkanmaalla 2021: Ovatko lähteet säilyneet?

Kansalaishavainnoinnin tavoitteena on selvittää Pirkanmaan lähteiden tila. Lähteellä tarkoitetaan kohdetta, jossa pohjavesi purkautuu maaperästä maan pinnalle. Lähteet vaikuttavat lähiympäristönsä kosteus- ja lämpöolosuhteisiin, mikä vuoksi niiden ympärillä ja lähteissä esiintyy aivan omanlaistaan kasvillisuutta ja monia harvinaisia lajeja. Luontotyyppeinä ne ovat uhanalaisia.

Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan merkityistä lähteistä osan tiedetään hävinneen maankäytön muutosten seurauksena. Vielä ei kattavasti tiedetä mitkä lähteet ovat säilyneet ja mitkä ovat mahdollisesti tuhoutuneet. Kartalle rajattujen alueiden lähteiden tilannetta on tarkoitus käydä paikan päällä katsomassa.

Näiden tietojen keräämistä järjestävät tekijät ja hankkeet:

Pirkanmaan ELY-keskus : Helmi-elinympäristöohjelman pienvesi- ja rantaluontoteema

Suomen ympäristökeskus (SYKE) : Finnish Environment Observatory (FEO)

Havaintojen katseluun ja ilmoittamiseen ovat käteviä myös seuraavat sivustot

 

 

Käyttäjätuki, käyttöoikeudet ja tekniset tiedot

Kartalla näkyvän ilmoitusaineiston lähde, sen tietojen käyttölisenssi ja lomakkeella ilmoitettujen tietojen tallennusaineisto:

feowells_checkwellsinarea_service_code_202105171552518 /  CC4.0-BY SYKE, CitobsDB kansalaishavainnot.fi 

Kartalla esitetään julkaistut ilmoitukset viimeisimmiltä 1000 päivältä.

Tarkastettavien lähteiden kartta-aineisto on käytettävissä osoitteessa https://services2.arcgis.com/11yekre9tJo7Eqb5/arcgis/rest/services/Lahteet/FeatureServer

Havainnot saatavissa avoimena tietona API-rajapinnasta myös JSON muodossa.

Aineiston käyttöoikeudet ja vastuut, tietosuoja: SYKE CitobsDB käyttöehdot

Ilmoita kerätyssä aineistossa havaitsemistasi virheistä, kysy neuvoa ongelmatilanteissa tai lähetä parannusehdotuksia sähköpostilla osoitteeseen

havaitsemaan -yhteysosähköpostiosoite havaitsemaan@ymparisto.fi

Julkaistu 2.6.2021 klo 16.21, päivitetty 21.6.2021 klo 11.43