Pölyttäjähyönteisten kertomaa kaupunkien kaavoitusta varten

LUONNOS

Pölyttäjähyönteispopullaatiot ovat taantuneet kaikkialla maailmassa. Kaupungit voivat olla pölyttäjähyönteislle suotuisia ympäristöjä varinkin jos niitä koskevat ekologiset verkostot ovat vahvoja ja jatkuvia: Pölyttäjille suotuisan kasvillsuuden saarekkeita on oltava ainakin riittävän lähellä toisiaan siten, että hyönteiset pääsevät helposti leviämään saarekkelta toiselle: Niityltä toiselle, viljelypalsta-alueelta seuraavalle tienpiennarta pitkin, kotipuutarhoja pitkin puistoihin ja niin edelleen. 

Tällainen leviämisverkostojen jatkuvuus saarekkeelta toiselle olisi tärkeää monelle muullekin eliölajille. Pölyttäjille havaitut suotuisat verkostot kertovat siis myös muille vastaaville eliöille käyttökelpoisista kulkuyhteyksistä kaavoitetun kaupunkirakenteen seassa.

Julkaistu 25.11.2020 klo 17.14, päivitetty 25.11.2020 klo 17.14