Hyppää sisältöön

Maanpeitteisyyden muutos

Biomassan tuotannosta poistuvan maanpeitteisyyden muutos on tähän mennessä ollut hyvin hidasta saavuttaen vain Etelä-Suomessa 0,3 % tason; vastaava urbanisoituvan alueen kasvu on ollut 1,4 % vuoden 2000 tasosta. Suomessa taajama-alueilla poistuma on yli 1,5 % koko maa-alasta. Keski-Euroopan tiheimmin asuttujen taajama-alueiden ympäristössä vastaava taso on yli 10 % ja keskimääräinenkin urbaanin maa-alan kasvu 5 %:sta ylöspäin. Vaikka prosentuaaliset muutokset ovat pieniä yleiskuvassa, Suomi näyttäytyy Ruotsin ja Baltian maiden ohella selvästi muusta Euroopasta poikkeavana vihreän peitteisyytensä kehityssuunnan osalta.

Seutukunnallisella ja yritys/sektoritasolla muutokset voivat olla mittavampia joillakin rajoitetuilla alueilla yhdyskunta- ja teollisuusrakentamisen sekä maa- ja kallioperämassojen käyttöönoton (soranotto ja avolouhostyyppinen kaivostoiminta) ja myös patoaltaiden rakentamisen seurauksena. Viimeksi mainituissa tapauksissa vihreän biomassan tuotantoalaa ei välttämättä ’suljeta’ pois käytöstä kiinteiden peitteiden rakentamisella, mutta vihreän biomassan tuotanto estyy muista syistä. Maanpeitteisyyden muutokset valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla ovat todennäköisimmin hitaita, mutta kuvastavat kuitenkin biomassan tuotantoon varatun maa-alan osuutta kansainvälisissä vertailuissa.

Maa- ja metsätalouskäyttöön sekä yhteiskuntien tarpeisiin liittyvät maankäytön erot näyttäytyvät erityisesti siinä muodossa, mihin käyttöön luonnonvarataloudesta maapinta-alaa poistuu. Suurimmat kaupungit Suomessa levittäytyvät kaupunkien läheisille metsäalueille päinvastoin kuin Keski-Euroopassa, jossa kaupungit yleensä kasvavat viljelysmaille. Eteläisimmässä Suomessa luonnonvarataloudesta poistuva maa siirtyy yhdyskuntarakentamisen alle, pohjoisessa ja idässä vapaa-ajan asumiseen ja muuhun rakentamiseen.

Vihreän biomassan tuotannosta poistuvan maa-alan siirtyminen Euroopassa erilaisiin muihin maanpeitteisyyden muotoihin

Julkaistu 23.11.2016 klo 15.30, päivitetty 21.12.2016 klo 15.18

Aihealue: