Pintavesien ekologinen tila –luokittelu

Suomenlahden huonontuminen osittain hyvästä tyydyttävää luokkaan oli suurin näkyvä muutos. Järvien ja jokien tilanne on hieman parantunut.

Julkaistu 21.11.2016 klo 15.28, päivitetty 21.12.2016 klo 15.13