Hyppää sisältöön

Puuston kasvun ja poistuman muutos

Suomen metsistä hakattiin vuonna 2014 metsäteollisuustuotteiden tai energian tuottamiseen 65,3 milj. m3 runkopuuta (hakkuukertymä).  Tästä määrästä tukki- ja kuitupuuta oli yhteensä 56,3 milj. m3 ja runkopuusta valmistettua energiapuuta 9,0 milj. m3. Puuston poistuma saadaan lisäämällä hakkuukertymään arviot metsään hakkuutähteenä jäävästä runkopuusta (metsähukkapuu) ja luontaisesti kuolleesta metsään jääneestä runkopuusta (luonnonpoistuma). Vuonna 2014 nämä puumäärät olivat 9,1 milj. m3 ja 4,7 milj. m3, joten puuston kokonaispoistumassa päädyttiin 79,2 milj. m3:iin. Sekä hakkuukertymä että puuston poistuma olivat vuosina 2013–2015 selvästi keskimääräistä suurempia.

Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) perusteella laaditaan arvioita Suomen metsien hakkuumahdollisuuksista. Suurin kestävä runkopuun (teollisuus- ja energiapuu) hakkuukertymäarvio, joka perustuu VMI 11:n tietoihin, on 81 milj. m3 vuosille 2011–2020. Suurin kestävä arvio ottaa huomioon olemassa olevat suojelualueet ja -päätökset sekä hyvän metsänhoidon suositukset, mm. säästöpuut niiden mukaisilla määrillä sekä puunkasvatuksen ja puunkorjuun kannattavuuden.  Toteutuneiden hakkuiden perusteella on arvioitavissa, että metsien kestävistä hakkuumahdollisuuksista on käytössä noin neljä viidesosaa.

Julkaistu 22.12.2016 klo 13.50, päivitetty 22.12.2016 klo 13.49

Aihealue: