Hyppää sisältöön

Kasvihuonekaasupäästöt

Suomen energiasektorien päästöt ovat vähentyneet fossiilisten polttoaineiden käytön vähentymisen ja energian käytön tehostumisen seurauksena. Fossiilisten polttoaineiden käyttö on vähentynyt viime vuosina eteenkin lisääntyneen bioenergian käytön ja lauhdevoimalaitosten sulkemisen seurauksena. Samalla sähkön tuonti on lisääntynyt Ruotsista. Fossiilisten polttoaineiden käyttöön on vaikuttanut myös metsä- ja metalliteollisuuden tuotannossa tapahtuneet muutokset. Suomen energiasektorin päästökehitys on ollut vuoden 2020 EU-tavoitteiden mukaista.

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektorissa metsänielut ovat supistuneet viime vuosina, mutta alittavat selvästi Durbanissa sovitun nielutason (-19,3 Mt CO2). Metsänielun supistumien taustalla on ollut hyvä puun kysyntä, mikä on pitänyt hakkuut korkealla. Toisaalta tuontipuun määrä on myös vähentynyt 2000-luvun huippuvuosista (yli 20 % puun kokonaiskäyttömäärästä) ja se on ollut viime vuosina noin 10–15 % puun kokonaiskäytöstä.

Nielupotentiaalin ja sen myötä hiilinielupotentiaalin muutosta kuvaavat avainindikaattorit vihreän metsäbiomassan ja viljelybiomassojen kasvun muutos (indikaattorit A8 ja A9).

 

 

Julkaistu 21.11.2016 klo 12.21, päivitetty 30.12.2016 klo 14.57