Hyppää sisältöön

Yhdyskuntajätteen määrä ja hyötykäyttö

Suomessa syntyy yhdyskuntajätettä noin 2,7 miljoonaa tonnia vuodessa. Siitä 55–60 % syntyy asumisesta ja loput 40–45 % kaupan, palvelun ja teollisuuden toiminnoista. Tästä yhdyskuntajätevirrasta ohjautuu  pääosin erilliskeräilyn kautta kierrätykseen noin 920 000–950 000 tonnia. Merkittävimmät materiaalikierrätettävät jakeet ovat paperi, kuitupakkaukset (aaltopahvi ja kartonki) ja biojäte.

Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on viimeisissä virallisissa tilastoissa noin 33 %. Vaikka lainsäädännössä on asetettu tavoitteita yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamiseksi, ne eivät ole tehonneet riittävästi. Jätteen energiahyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi, mutta kierrätysaste on pysynyt viimeiset kymmenen vuotta noin kolmanneksena koko yhdyskuntajätemäärästä. Biojätteen käsittelyn kapasiteetti on kokonaismäärältään noussut. Koska jätemäärä on samaan aikaan kasvanut, prosenttiosuus on pysynyt lähes samana jo pitkään.

Julkaistu 21.11.2016 klo 12.21, päivitetty 20.12.2016 klo 10.39