Ympäristön tila Lapissa 2008

Ympäristöön tuleva kuormitus on Lapissa suhteellisen vähäistä. Liikenteestä, teollisuusprosesseista, maataloudesta ja jätteistä ilmaan tulevat rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt ovat pysyneet 2000-luvulla lähes vakiona. Ilmanlaatu alueella on pääosin hyvä. Teollisuuden vesistökuormitus on laskenut selvästi parinkymmenen vuoden aikajaksolla, mutta yhdyskuntien typpikuormitus on lisääntynyt, mikä johtuu liittyjämäärien kasvusta. Valtaosa Lapin järvistä ja joista on hyvässä tilassa. Lapin maa-alasta on suojeltu eri tavoin lähes 30 %. Suojelualueet painottuvat Ylä- ja Tunturi-Lappiin. Viime vuosien aikana on edistetty myös ihmiskäden vuosikymmenten ja –satojen muokkaamaa ja nykyisin häviämisuhan alla olevaa luonto- ja kulttuurimaiseman hoitoa ja suojelua.

Ympäristön tila –katsaus

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Lapin ympäristökeskuksen (nykyisen Lapin ELY-keskuksen) toimialuetta. Saman aikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus. Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja. Lapin ympäristön tila 2008 -katsauksen ovat koonneet Lapin ympäristökeskuksen (nykyisen Lapin ELY-keskuksen) asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Julkaistu 10.2.2009 klo 16.22, päivitetty 28.11.2013 klo 9.42

Aihealue:
Julkaisija: