Ympäristön tila Uudellamaalla 2008

Uudenmaan ympäristön nykytila on verrattain hyvä, vaikka alue on voimakkaasti kehittyvä ja väestötiheys maan korkein. Taajamien lievealueilla elinympäristön laatu on kuitenkin vaarassa. 

Luonnon monimuotoisuutta uhkaa erityisesti metsien ja maatalousympäristöjen käytössä tapahtuneet muutokset, mutta myös rakentaminen on merkittävä uhkatekijä. 

Suomenlahden rannikkovedet ovat rehevöityneet ja ovat pääosin vain tyydyttävässä tai jopa huonossa tilassa. Pohjaveden laatu on alueella pääasiassa hyvä. Maaperää ja siten pohjavesien tilaa uhkaavat kuitenkin monet ihmisen toiminnot. 

Ilmanlaatu on alueella enimmäkseen hyvä. Pääkaupunkiseutu on ilmanlaadultaan puhtaimpia metropolialueilta Euroopassa. Suurimmat ilmanlaatua heikentävät tekijät ovat liikenne, energiantuotanto ja teollisuus. 

Ilmastonmuutos näkyy Uudellamaalla muun muassa lintujen kevätmuuton aikaistumisessa ja uusien kasvi- ja eläinlajien ilmestymisenä. Ilmastonmuutos on Uudellemaalle laaditun ympäristöhjelman keskeisin haaste. 

Ympäristön tila -katsaus

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialuetta. Saman aikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus.

Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset. Uusimaa ympäristön tila 2008 -katsauksen ovat koonneet Uudenmaan ympäristökeskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

Julkaistu 4.2.2009 klo 10.00, päivitetty 28.11.2013 klo 10.38

Aihealue:
Julkaisija: