Hiukkaspäästöt vähentyneet, mutta heikentävät edelleen ilmanlaatua keväisin - Häme

Pitkän aikavälin kehitys:
Päästöt ovat vähentyneet.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Päästöt ovat vähentyneet.
Suhteessa tavoitteisiin:
Päästöt ovat vähentyneet.

Hiukkaspäästöjen kehitys Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2000-2014

Hiukkaset
 

 

Hengitettävät hiukkaset terveysvaikutuksiltaan haitallisimpia

Kun varsinkin rikkiyhdisteiden määrä ilmassa on vähentynyt, pahimmaksi ilmaa pilaavaksi epäpuhtaudeksi ovat tulleet hengitettävät hiukkaset, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä.

Hiukkasilla tarkoitetaan leijuvaa pölyä, jota muodostuu energiantuotannosta, liikenteestä ja teollisuusprosesseista. Ne ovat pieniä, jopa alle 0,1 mikrometrin kokoisia, kiinteitä kappaleita, jotka voivat kulkeutua hengitysilman mukana keuhkoihin. Hiukkasiin voi olla sitoutunut esimerkiksi myrkyllisiä raskasmetalleja tai hiilivetyjä. Kaikkein pienimmät hiukkaset kulkeutuvat pitkiä matkoja. Esimerkiksi metsäpalojen synnyttämiä hiukkasia kulkeutuu ulkomailta asti.

Liikenteen osuus hiukkasten kokonaispäästöistä on noin kolmannes. Hiukkasia joutuu ilmaan ajoneuvojen pakokaasuista ja renkaiden aiheuttamasta tienpinnan kulumisesta. Niiden aiheuttama katupöly huonontaa ilmanlaatua kaupungeissa varsinkin keväisin, jolloin kaduilla on myös talven hiekoitushiekkaa.

Hiukkaspäästöt kasvoivat Hämeessä 2000-luvun alussa. Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana kokonaishiukkaspäästöt ovat vähentyneet ja viime vuosina myös hengitettävien hiukkasten päästöt ovat vähentyneet.

Julkaistu 14.4.2014 klo 13.16, päivitetty 17.8.2017 klo 15.11

Julkaisija: