Ilman epäpuhtaudet - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Lounais-Suomen alueelliset indikaattorit:

 

teollisuussavu_yha_JoukoLange_220px.jpg

  Kuva: YHA Jouko Lange

Teollisuuden ja liikenteen päästöt

Merkittävin hiilidioksidipäästölähde on fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa. Teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ei ole toistaiseksi onnistuttu, vaikka uusiutuvien energialähteiden käyttö on kasvanut etenkin pienemmissä energialaitoksissa. Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitys noudattelee liikenteen määrän kehitystä. Siksi erityisesti tavaraliikenteen suoritteeseen vaikuttanut taloudellinen taantuma on pienentänyt liikenteen hiilidioksidipäästöjä viime vuosina.

 

Suurin osa Etelä-Suomen happamoittavasta kuormituksesta tulee kaukokulkeumana, ja se ylittää edelleen kriittisen kuormituksen happamoitumiselle herkissä vesistöissä ja maaperässä. Alueen suurissa teollisuus- ja voimalaitoksissa toteutetut päästöjen vähentämistoimet ja prosessimuutokset samoin kuin fossiilisten polttoaineiden osittainen korvaaminen biopolttoaineilla ovat vähentäneet rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjä.

 

 

Julkaistu 18.8.2014 klo 17.22, päivitetty 15.2.2019 klo 13.58

Aihealue: