Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ei ole toteutunut - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pitkän aikavälin kehitys:
Päästöjen vähentämisessä ei ole toistaiseksi onnistuttu, vaikka uusiutuvien energialähteiden käyttö on kasvanut etenkin pienemmissä energialaitoksissa.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Vuosivaihtelu riippuu valtakunnallisesta sähkön tarpeesta ja EU:n päästökaupasta.
Suhteessa tavoitteisiin:
Hiilineutraaliuteen on matkaa, vaikka valtakunnallisesti Kioton pöytäkirjan mukainen tavoite onkin saavutettu vuosina 2011-2012.

Teollisuuden hiilidioksidipäästöt (CO2) 1995-2016

 
 
Teollisuuden hiilidioksidipäästöt (CO2) 1995-2016, Satakunta ja Varsinais-Suomi
 

 

 

 

Teollisuuden CO2 -päästöt, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella yhteensä
 

Lähde: Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä VAHTI

 

Kuvaajat kertovat teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen (CO2) kehityksestä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.  

Hiilidioksidi on määrällisesti merkittävin kasvihuonekaasu. Muita kasvihuonekaasuja ovat metaani (CH4) ja dityppioksidi (N2O). Kasvihuonekaasupäästöjen kasvu aiheuttaa ilmaston lämpenemistä ja ilmaston muutosta. EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 1990) ja hiilidioksidipäästöjä 80–95 % vuoteen 2050 mennessä (vertailuvuosi 2009).

Fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa on merkittävin hiilidioksidipäästölähde. Kuvaaja sisältää alueen ympäristöluvanvaraisten laitosten hiilidioksidipäästöt. Nämä päästöt muodostavat yli kaksi kolmasosaa kaikista alueen hiilidioksidipäästöistä. Päästöjen vuosittainen vaihtelu riippuu pääasiassa sähköä tuottavien hiilivoimaloiden käytön vaihtelusta ja niiden käyttö valtakunnallisesta sähkön tarpeesta ja EU:n päästökaupasta.  Hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ei ole toistaiseksi onnistuttu, vaikka uusiutuvien energialähteiden käyttö on kasvanut etenkin pienemmissä energialaitoksissa.

Tarkastelujaksolla 1990–2011 alueen teollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet 50 prosenttia. Merkittävin tekijä kasvuun on Meri-Porin kivihiilivoimalaitoksen käyttöönotto v. 1994. Tulevaisuudessa alueen hiilidioksidipäästöt riippuvat EU:n päästökaupasta.

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi meidän tulisi pyrkiä hiilineutraaliksi kaikessa toiminnassa. Hiilineutraalissa yhteiskunnassa päästöt ovat niin pienet, että hiilinielut kompensoivat ne kokonaan. Lounais-Suomessa on jo viisi HINKU-kuntaa, ja pyrimme edistämään hiilineutraaliutta myös uuden ympäristöohjelman 2030 avulla.

Julkaistu 18.8.2014 klo 15.15, päivitetty 22.1.2018 klo 15.54