Kasvihuonekaasupäästöt - Etelä-Savo

Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2010 olivat 1492 kilotonnia CO2-ekvivalentteina.  Etelä-Savon merkittävimmät hiilidioksidin päästöt syntyvät lämmityksessä, energiantuotannossa ja liikenteessä. Metaanin ja typpioksiduulin päästöt syntyvät maataloudessa (karjanlanta).

Kasvihuonekaasupäästöt Etelä-Savo

Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästöt CO2-ekvivalenttina vuonna 2010. Lähde: Koponen et al. 2012

 

Verrattuna edellisiin vuosien 2000 ja 2005 kasvihuonekaasutaseisiin tuotetun energian, liikenteen ja sähkön kulutus ovat kasvaneet ja jätehuollon sekä maatalouden päästöt ovat pienentyneet. Vuonna 2010 Asta-myrskyn kaatamat suuret puumäärät huononsivat Etelä-Savon kasvihuonekaasutaseen hiilidioksidinielusta hiilidioksidin päästäjäksi, koska myös kokonaispäästöt olivat kasvaneet.

Kasvihuonekaasutase Etelä-Savo

Etelä-Savon kasvihuonekaasutase vuonna 2010. Lähde Koponen et. al. 2012

Julkaistu 22.5.2014 klo 12.27, päivitetty 6.9.2017 klo 10.00