Keinot ovat monet, mutta järeämpiä tarvitaan kasvihuonekaasujen vähentämiseen

Teollisuuden CO2-päästöt

Teollisuuden CO2-päästöt 1995-2010

Puupolttoaineiden käyttö energiantuotannossa metsäkeskuksittain

Puupolttoaineen käyttö energiantuotannossa metsäkeskuksittain 2000-2010

Eniten kasvihuonekaasuja aiheuttavat teollisuus, liikenne, asuminen sekä maa- ja metsätalous. Pohjois-Pohjanmaan kokonaispäästöt ovat tasolla 12 milj. t CO2, mikä vastaa noin 15 % koko maan päästöistä. Päästöt ovat kytköksissä elinkeino- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä väestömäärään, minkä vuoksi ne vaihtelevat paljon maakunnittain.

Pohjois-Pohjanmaan runsaat kasvihuonekaasupäästöt johtuvat muun muassa alueen terästeollisuudesta sekä turpeen hyödyntämisestä sähkön- ja lämmöntuotannon keskeisenä polttoaineena. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen teollisuudessa vähentäisi alueen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Myös Tavoiteltu rakennusten energiatehokkuus vähentäisi päästöjä selvästi.

Tällä hetkellä merkittävä osa alueen uusiutuvan energian tuotannosta perustuu metsäteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämiseen. Puhtaaseen energiantuotantoon liittyy alueella merkittäviä mahdollisuuksia; suunnitteilla olevat energia alan investoinnit täyttävät hyvin vähähiilisyyden kriteerit.

Alueen ekosysteemeillä on merkitystä hiilivarastoina ja -nieluina ja siten ilmastonmuutoksen hillitsijöinä. Laajan metsävarannon nieluvaikutus on joissakin maakunnissa tuotettuja päästöjä suurempi. Hiilinielujen säilyttäminen on alueen päästöjen hallinnassa keskeisellä sijalla.

Julkaistu 5.5.2014 klo 14.55, päivitetty 4.7.2019 klo 9.42