Puupolttoaineen käyttö - Keski-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Puupolttoaineiden käytön lisääntyminen energiantuotannossa.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Puupolttoaineiden käytön lisääntyminen energiantuotannossa.
Suhteessa tavoitteisiin:
Toteutetaan sekä EU:n että Suomen energia- ja ilmastotavoitteita

Puupolttoaineen käyttö energiantuotannossa Keski-Suomessa

Puupolttoaineiden käyttö Keski-Suomi.jpg

Puupolttoaineen lisääntyneellä käytöllä on korvattu turpeen käyttöä (Lähde METLA).

Puupolttoaineella korvattu turvetta

Puun polttoainekäyttö on lisääntynyt Keski-Suomessa. Monipolttoainekattiloissa puupolttoaineella on korvattu lähinnä turvetta. Puun käytön lisäämiseksi on toteutettu investointeja, joiden myötä puun osuutta pystytään edelleen kasvattamaan.

Julkaistu 18.7.2014 klo 10.04, päivitetty 18.10.2019 klo 14.25