Hyppää sisältöön

Sähkön kokonaiskulutus - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Sähkönkulutuksessa ei juurikaan havaita muutosta tarkastelujakson aikana. Se on pysynyt melko vakiotasolla koko jakson ajan.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Kulutuksessa havaitaan vähäistä kasvusuuntausta viime vuosina.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena on sähkönkulutuksen selvä lasku, jolloin samalla luonnonvarojen kulutus on vähäisempää ja samalla edesautetaan ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen saamisessa mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Sähkön kokonaiskulutus EPOELY

Tiedot koostuvat kotitalouksien, maatalouden, teollisuuden, palveluyritysten sekä julkisen sektorin vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Mitä enemmän sähköä käytetään, sitä enemmän kulutetaan luonnonvaroja, jolloin syntyy kasvihuonepäästöjä, jotka nopeuttavat ilmastonmuutosta. Kuluttajien sähkönkäyttöön voidaan vaikuttaa muuttamalla kulutustottumuksia ympäristöystävällisemmiksi neuvonnan ja valistuksen avulla. Esimerkiksi asumisen sähkönkäyttöä voidaan näin saada alenemaan.

Sähkönkulutus maakunnittain

Sähkönkulutus maakunnittain-Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
 


Sähkönkulutus Etelä-Pohjanmaan maakunnassa

Sähkönkulutus Etelä-Pohjanmaan maakunnassa
 

Sähkönkulutus Pohjanmaan maakunnassa

Sähkönkulutus Pohjanmaan maakunnassa
 


Sähkönkulutus Keski-Pohjanmaan maakunnassa

Sähkönkulutus Keski-Pohjanmaan maakunnassa
 

 

Lähde: Energiateollisuus.

Sähkönkulutuksen määrä on suurin Pohjanmaan maakunnassa, jossa teollisuus kuluttaa suurimman osan sähköstä. Etelä-Pohjanmaalla asuminen ja maatalous kuluttavat eniten sähköä. Keski-Pohjanmaalla teollisuuden osuus sähkönkulutuksesta on suurin.

Julkaistu 24.4.2014 klo 10.50, päivitetty 25.10.2017 klo 12.36