Hyppää sisältöön

Sähkön kulutus - Kaakkois-Suomi

Pitkän aikavälin kehitys:
Sähkön kulutus Kaakkois-Suomessa ei ole merkittävästi kasvanut, vaikka metsäteollisuuden tuotanto onkin kasvusuunnassa.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Molempien maakuntien sähköenergiakulutus on tasaantunut teollisuuden lisääntyneestä tuotannosta huolimatta.
Suhteessa tavoitteisiin:
Energiankulutuksen ennustetaan jatkossa kasvavan valtakunnallisesti. Kaakkois-Suomessa metsäteollisuuden ja siihen liittyvän muun teollisuuden rakennemuutos vaikuttaa suoraan siihen, päästäänkö energiankulutuksessa asetettuihin tavoitteisiin vai ei.

Sähkön kulutus ei kasva Kaakkois-Suomessa teollisuuden investoinneista huolimatta

2010-luvulla sellun kysyntä on kasvanut ja tämä on lisännyt investointeja metsäteollisuuden tuotantoon. Tuotannon kasvu ei ole kuitenkaan lisännyt merkittävästä energian kulutusta. Energiantuotantomuodot vaikuttavat suoraan sekä hiilidioksidipäästöihin että sähkön kulutukseen. Sähkön kokonaiskulutus on pikkuhiljaa vähenemässä molemmissa maakunnissa joten myös hiilidioksidipäästöt pienenevät. Viime vuosina sähkönkulutus on vakiintunut 4000-6000 gigawattitunnin välille.

Koko maassa vuosi 2016 merkitsi käännettä sähkönkäytössä. Asumisen ja maatalouden sekä palveluiden ja rakentamisen sähkönkäyttö kasvoi viime vuonna 4,6 prosenttia. Noin puolet sähkön kokonaiskulutuksen kasvusta selittyy edellisvuotta suuremmalla lämmitystarpeella. Tästä huolimatta luvut osoittavat selvästi talouden piristymistä. Teollisuuden sähkönkäyttö kasvoi 1,6 prosenttia, vaikka teollisuuden toimialoista suurimman käyttäjän, metsäteollisuuden kulutus väheni 1,5 prosenttia. Metsäteollisuuden sähkönkäytön lasku johtuu tuotannon rakenteellisesta muutoksesta. Suomessa tuotettu sähkö oli viime vuonna 78-prosenttisesti kasvihuonekaasupäästötöntä. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli 45 prosenttia sähköntuotannosta ja kotimaisten energialähteiden osuus 50 prosenttia.

Kaakkois-Suomen sähkön kulutus
Sähkön kokonaiskulutus Kaakkois-Suomessa
Julkaistu 24.6.2014 klo 10.48, päivitetty 28.5.2019 klo 17.25