Hyppää sisältöön

Sähkönkulutus taittunut laskuun - Uusimaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Vuodesta 1990 sähkönkulutus on kaksinkertaistunut Uudellamaalla, joskin sen kasvihuonekaasupäästöt ovatkin vähentyneet 19 %.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Vuodesta 2012 sähkönkulutus väheni 5 % ja sen kasvihuonekaasupäästöt 39 %.
Suhteessa tavoitteisiin:
Kansallinen sähkönkulutuksen tavoite vuodelle 2020 on 98 TWh, mikä tarkoittaa kulutuksen kasvua myös tulevaisuudessa, mutta 5 TWh vähennystä ennustetusta perusurasta. Hiilineutraali Uusimaa 2050 -tavoitteeseen pääsemiseksi sähkönkulutusta ja sen kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää edelleen merkittävästi.

Sähkönkulutus vuosina 1990-2015

Sähkönkulutus Uudellamaalla

Lähde: Energiateollisuus ry.

Kulutussähkön osuus vähentynyt, lämmityssähkön lisääntynyt

Vuonna 2015 sähkön kokonaiskulutus oli Uudellamaalla 15 200 gigawattituntia eli noin 18 prosenttia koko Suomen 82,5 terawattitunnin sähkönkulutuksesta. Kulutus väheni 5 prosenttia vuodesta 2012. Vuoteen 1990 verrattuna sähköä kului kuitenkin lähes puolet enemmän.

Kotitalouksien ja palvelusektorin sähkönkäyttö on kasvanut voimakkaasti vuodesta 1990, mutta asumisen osalta se on nyt kääntynyt selvään laskuun. Myös teollisuuden sähkönkulutus väheni merkittävästi jaksolla 2012–2015. Palvelusektorilla kulutus pysyi edelliseen tarkasteluvuoteen nähden ennallaan. Koko Uudenmaan kulutussähkön, eli muun kuin lämmityssähkön, käyttö on asukaslukuun suhteutettuna vähentynyt jo lähes kymmenen vuoden ajan.

Lämmityssähkön ja maalämmön sähkönkulutuksen arvioitu osuus Uudenmaan kokonaissähkönkulutuksesta oli noin 15 prosenttia ja kulutussähkön 83 prosenttia vuonna 2015.

Sähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt laskeneet 

Vuonna 2015 kulutussähkön aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt olivat Uudellamaalla 1,25 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, joka on noin 10 prosenttia alueen kokonaispäästöistä. Vuoteen 2012 verrattuna päästöt olivat lähes 40 prosenttia pienemmät. *

Sähkön päästökehitys on ollut suotuisaa aiempiin vuosiin nähden ja kulutussähkön osuus  kokonaispäästöistä on pienentynyt. Lämmityssähkön päästöt ovat sen sijaan hieman kasvaneet.

Lähteet: Uudenmaanliitto, tietopankki: https://www.uudenmaanliitto.fi/tietopalvelut/uusimaa-tietopankki/alue_ja_ymparisto/kasvihuonekaasupaastot (16.8.2017)

 

* Kulutussähkön päästöjen laskennassa sovelletaan valtakunnallista päästökerrointa, jonka vuosivaihteluja tasoitetaan käyttämällä viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa, lukuun ottamatta perusvuotta 1990. Valtakunnallinen sähkö oli vuonna 2015 ennätyksellisen vähäpäästöistä, kun hiililauhdetuotantoa korvattiin päästöttömäksi laskettavalla tuontisähköllä ja kotimaisella vesivoimalla.

Julkaistu 19.10.2017 klo 9.36, päivitetty 19.10.2017 klo 9.36

Aihealue:
Julkaisija: