Teollisuuden hiilidioksidipäästöt - Häme

Pitkän aikavälin kehitys:
Päästöt ovat vähentyneet.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Päästöt ovat vähentyneet.
Suhteessa tavoitteisiin:
Päästöjen kehitys on oikeansuuntainen.

Teollisuuden hiilidioksidipäästöt 1995-2015

Teollisuuden CO2
© Lähde: Vahti-valvontatietojärjestelmä 2.3.2017

 

Teollisuuden hiilidioksidipäästöt vähentyneet selvästi viime vuosina

Hiilidioksidia (CO2) vapautuu fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta. Hiilidioksidi on ilmakehän lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu. Suomen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. Teollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 42 % Hämeen ELY-keskuksen alueella vuodesta 1990 vuoteen 2015. Päästöjen alenemiseen on vaikuttanut muun muassa taloudellinen tilanne.  Toinen merkittävä tekijä on bioenergian (erityisesti puuhakkeen) käytön lisääntyminen ja vastaava fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen.

 

 

 

Julkaistu 14.4.2014 klo 10.53, päivitetty 28.11.2017 klo 12.18

Julkaisija: