Teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ilmaan - Pirkanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Lyhyen aikavälin kehitys:
Suhteessa tavoitteisiin:

Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, jonka pitoisuuden nousu edistää ilmastonmuutosta. Suomi on yhdessä EU-maiden kanssa ottanut tavoitteekseen vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Teollisuuden ja energiatuotannon osuus hiilidioksidin kokonaispäästöistä Pirkanmaalla oli vuosina 2010 ja 2011 noin 35 %. Päästöissä on viime vuosien aikana aleneva trendi, johon vaikuttaa muun muassa taloudellinen tilanne. Vuoden 2008 taloudellinen taantuma näkyy myös hiilidioksidin päästöluvuissa, samoin kuin talouden elpyminen vuonna 2010. Toinen laskevaan trendiin vaikuttanut tekijä on bioenergian (erityisesti puuhakkeen) käytön lisääntyminen ja vastaava fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen.

Hiilidioksidipäästöt ilmaan

Hiilidioksidi Pirkanmaa

Lähteet:Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä VahtiNurminen, M. ja Virta, T. 2012. Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöt, tilanne vuonna 2010 ja 2011. Ramboll Oy:n selvitys Pirkanmaan ELY-keskukselle

Julkaistu 27.6.2014 klo 8.58, päivitetty 27.6.2014 klo 8.58

Julkaisija: