Uusiutuvan energian osuus kasvaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Suomen energiankulutuksesta kaksi kolmasosaa katetaan uusiutumattomilla energiamuodoilla.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Uusiutuvan energian osuus on kasvanut viime vuosina.
Suhteessa tavoitteisiin:
Vuoden 2020 tavoite, jossa uusiutuvien osuus on 38 prosenttia energian loppukäytöstä, on enää muutaman prosenttiyksikön päässä.

Uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta 1970–2013

s31_Uusiutuvanenergianosuus_556px.jpg

Luokka Muut sisältää kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, tuulivoiman ja teollisuuden reaktiolämmön. Turvetta ja sähkön nettotuontia ei lasketa miltään osin uusiutuviin energialähteisiin. Vuosi 2013 on ennakkotieto. Lähde: Tilastokeskus. 2014.

Metsät ovat tärkein uusiutuvan energian lähde

Uusiutuvien energialähteiden osuus Suomen energiapaletissa laski 1970-luvulla, mutta on noussut taas vuodesta 1990 lähtien. 1970-luvun laskun taustalla oli energian kokonaiskulutuksen kasvu muun muassa uusien ydinvoimaloiden siivittämänä. Uusiutuvista energialähteistä väheni tuolloin varsinaisesti vain puun pienkäyttö, kun öljy- ja sähkölämmitys yleistyivät kotitalouksissa.

Metsäteollisuudessa syntyvien jäteliemien hyödyntäminen lämmön tuotannossa on jo pitkään ollut Suomen tärkeimpiä uusiutuvan energian lähteitä. Myös kiinteiden puupolttoaineiden käyttö teollisuudessa ja energiantuotannossa on kasvanut tasaisesti 1970-luvulta lähtien. Monien uusien energiamuotojen, kuten ilmalämpöpumppujen, tuulivoiman ja aurinkolämmön, osuus kokonaiskulutuksesta on yli kolminkertaistunut vuoden 2005 jälkeen. Investointeja uusiutuviin energiamuotoihin tuetaan rahallisesti muun muassa syöttötariffeilla.

EU:n uusiutuvan energian direktiivissä on tavoitteena nostaa Suomen uusiutuvan energian osuus vuoteen 2020 mennessä 38 prosenttiin loppukäytöstä. Loppukäyttö on loppukäyttäjien sähkön, lämmön ja polttoaineiden kulutus, jossa ei oteta huomioon energian siirto- ja muuntohäviöitä. Tällä tavalla laskettuna uusiutuvien osuus on Suomessa ollut noin 4–5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin energian kokonaiskulutuksesta laskettu osuus.

Viimeisin virallinen tilasto uusiutuvien energiamuotojen osuudesta loppukulutuksesta on vuodelta 2010, jolloin se oli noin 32 prosenttia. Vuosina 2010–2013 uusiutuvien osuus energian kokonaiskulutuksesta nousi 5,6 prosenttiyksiköllä, joten myös osuus loppukulutuksesta lienee kivunnut yli 35 prosenttiin.
 

Lähteet:

  • Tilastokeskus. 2014.
  • Kansallinen energia- ja ilmastostrategia. Työ- ja elinkeinoministeriö. 2013

 

Julkaistu 22.4.2015 klo 12.23, päivitetty 20.7.2016 klo 17.37

Aihealue: