Hyppää sisältöön

Peltolinnut kärsivät maatalouden tehostumisesta

Pitkän aikavälin kehitys:
Peltolintujen kannat pienentyvät paljon nopeammin kuin kulttuurilintujen runsastuvat.
Lyhyen aikavälin kehitys:
2000-luvun alun tasaisemman jakson jälkeen peltolintujen kannat ovat taas pienentyneet selvästi viimeisen viiden vuoden aikana. Myös kulttuurimaiden linnut ovat viime vuosina vähentyneet pääasiassa fasaanien vähenemisen ja viherpeippojen taudin takia.
Suhteessa tavoitteisiin:
Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen edellyttää, että kaikkien lajien kannat säilyisivät elinvoimaisina.

 

 

Menestyjiä ovat kulttuurimaiden linnut

Peltosirkku
Peltosirkun (Emberiza hortulana) kannasta on jäljellä enää vain sadasosa 30 vuoden takaisesta. Syynä tähän on pääasiassa maatalouden tehostuminen ja maaseutuympäristön yksipuolistuminen. Kuva: Esa Nikunen.

Peltolintujen kannat ovat puolittuneet Euroopassa 1950-luvulta nykypäivään. Näin on tapahtunut myös Suomessa.

Maatalouden muutos lypsykarjavaltaisesta sekaviljelystä erikoistuneempaan ja alueellisesti keskittyneempään tehoviljelyyn on tehnyt peltoympäristöstä yksipuolisemman ja ajanut lintulajeja ahdinkoon. Salaojituksen myötä on hävinnyt runsaasti lintujen pesä- ja suojapaikkoja. Maatalouskoneet häiritsevät lintuja yhä useammin niiden pesimäaikaan. Lisääntynyt keinolannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö vaikuttaa lajistoon epäsuorasti ravinnon kautta. Hyönteisravinnon määrää on vähentänyt myös niittyjen ja ketojen väheneminen.

Osa peltolintujen kannan heikkenemisestä selittyy talvehtimisalueiden ja muuttomatkan olosuhteilla. Peltolinnuissa on paikkalintuja, lähimuuttajia ja kaukomuuttajia. Kaukomuuttajat lentävät talveksi Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan tai Aasiaan. Muuttostrategiasta riippumatta eri peltolintujen kannat ovat pienentyneet lähes samalla tavalla.

Kulttuurimaiden linnut, esimerkiksi puistolinnut ja rakennuksissa pesivät linnut, ovat runsastuneet viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Lajit hyötyvät ihmistoiminnasta. Erityisesti lisääntynyt talviruokinta on kasvattanut selvästi muun muassa viherpeipon sekä tali- ja sinitiaisten kantoja vähentämällä talvikuolleisuutta.

Lähteet:

 

Julkaistu 19.8.2015 klo 10.49, päivitetty 1.12.2017 klo 12.11