Hyppää sisältöön

Kalliokiven osuus maa-ainesten oton kokonaismäärästä - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Maanrakentamisessa sora on korvautunut enenevässä määrin kalliokiviaineksella, mikä on vähentänyt pohjavesien pilaantumisriskiä. Kestävän kehityksen näkökulmasta tulisi kuitenkin sekä soran- että kalliokiven oton vähentyä ja niiden sijasta tulisi käyttää korvaavia materiaaleja kuten esimerkiksi energiateollisuuden tuhkia ja prosessiteollisuuden kuonia sekä erilaisia rakennus- ja kaatopaikkajätteitä.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Kalliokivenaineksen suhteellinen osuus on jatkanut kasvuaan myös viime vuosina.
Suhteessa tavoitteisiin:
On toisaalta luonnonvarojen kestävän käytön tavoitteiden mukaista, että suuntauksena on soranoton suhteellisen osuuden väheneminen ja kalliokiven suhteellisen osuuden lisääntyminen. Kestävän kehityksen mukainen tavoite on kuitenkin näiden molempien uusiutumattomien luonnonvarojen käytön korvautuminen ns. kierrätysmateriaaleilla, joka samalla palvelee materiaalitehokkuuden edistämistä aj jätteiden hyötykäyttöä.

Kalliokivenoton % osuus kalliokivenoton ja soranoton kokonaismäärästä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanamaan maakunnissa

Kivi- ja maa-ainesten otto-Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soranoton vähentyessä kalliokivenotto on suhteellisesti lisääntynyt. Kalliokiven oton haittavaikutuksina ovat esimerkiksi maiseman rikkoutuminen sekä melun lisääntyminen, mikäli näiden vaikutusten syntyä ei ennakoivin toimin ehkäistä.

Julkaistu 5.6.2014 klo 11.20, päivitetty 19.6.2017 klo 8.54

Aihealue: